Projekty ESF: na priemyslovke čakajú na financie dlhé mesiace

Krátka správa

Združená stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom patrí medzi aktívne školy. Len v uplynulom školskom roku (Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007) sa zapájala do viac ako tuctu projektov a úspechy zbierajú aj jej študenti v rôznych záujmových súťažiach. Medzi projektami figurujú aj dva spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu – Majstrovská škola a Multimediálne kráľovstvo.

Projekt Majstrovská škola garantuje Zväz strojárskeho priemyslu a zameriava sa na záujemcov o prácu v priemyselných podnikoch na strednom stupni riadenia. Novomestská priemyslovka v ňom ponúkala maturantom v strojárskych a elektrotechnických odboroch dvojročné denné špecializačné štúdium. Projekt Multimediálne kráľovstvo zas podporuje IT gramotnosť pedagógov (materských, základných i základných umeleckých škôl). V práci s multimediálnymi pomôckami vyškolili na priemyslovke 140 frekventantov. 

Denník SME v dnešnej reportáži (SME: 18/IV/2008) upozorňuje, že “pedagógovia zapojení do projektov nedostali zaplatené posledné dva roky ani korunu” a tí uvažujú, či sa nebudú domáhať nevyplatenej odmeny právnou cestou. Poslednú časť miezd videli učitelia posledný raz pred dvoma rokmi.

„Odučila som v dvanástich kurzoch vyše tristo hodín,“ hovorí pre SME Jarmila Janisková. „Od roku 2006 nemám vyplatených za svoju prácu desiatky tisíc korún. Oberám sa o svoj voľný čas, učím do večerných hodín i počas víkendov. Ubúdajú nám už sily, elán i chuť. Pritom je do tlače pripravená aj publikácia propagujúca projekt, na ktorú sme tiež stále nedostali peniaze.“

„Ťažko sa každý mesiac vysvetľuje kolegom, že neprišli peniaze a nemôžeme im zaplatiť,“ cituje SME názor Anny Homolovej, zástupkyne riaditeľa a koordinátorky projektu Multimediálne kráľovstvo. Škola dostala prvú zálohu vo výške 40 % z prvého roku realizácie, ktorú minuli na na technické zabezpečenie chodu projektov a posledné peniaze videli  v júni 2007.

Projekt Majstrovská škola je na pleciach riaditeľa školy Karla Kazdu. Ten dopĺňa svojich kolegov: „Zriaďovateľ nás tlačí aj do ďalších projektov. Sú v nich veľké peniaze. Kto z našich ľudí sa však po takýchto skúsenostiach znovu zapojí?“ pýta sa riaditeľ priemyslovky.

Hovorkyňa ministerstva školstva Dana Španková sa pre SME vyjadrila nasledovne: „Tento problém je pozostatkom z predchádzajúceho obdobia, keď bol systém manažovania fondov zle nastavený. Týka sa najmä malých projektov, ktoré sú administratívne veľmi náročné. Robíme všetko preto, aby boli prostriedky dočerpané. Jedným z opatrení sú aj organizačné zmeny a personálne posilnenie. Z pôvod­ných 60 – 70 projektov na manažéra sa ich počet znížil na najviac 30“.

Na dočerpanie eurofondov z obdobia rokov 2004 – 2006 (s výnimkou Kohézneho fondu) ostáva čas do konca tohto roka. Podľa aktuálnej správy o čerpaní eurofondov ministerstva financií je stav čerpania záväzku zo Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (SOP ĽZ) v norme (za I.Q je už vyčerpaná takmer celá tretina) a pod neho spadajú aj oba podporené projekty. Oveľa horšia situácia je v slovensko-rakúskom Interregom a programe zameranom na ľudské zdroje v Bratislavskom kraji. Záväzok zo SOP ĽZ, ktorý sa mal minúť do konca minulého roka (to je alokácia za rok 2005) vyčerpalo podľa správy MF SR Slovensko úplne.