Prvý celoeurópsky veľtrh práce

mobilita

 

Krátka správa:

Európska komisia nazvala rok 2006 “Európskym rokom mobility pracovníkov”. Tento rok sa zameria na zvýšenie povedomia a pochopenie výhod geografickej mobility a mobility v zamestnaní. Rok 2006 je tiež rokom, kedy dvanásť členských štátov EÚ, ktoré po poslednom rozšírení uplatnili prechodné opatrenia týkajúce sa pracovnej mobility majú príležitosť preskúmať, či ich ponechajú. Zrušenie alebo zmiernenie týchto dočasných obmedzení týkajúcich sa pohybu pracovníkov z nových členských štátov by výrazne pomohlo pracovnej mobilite.

Súčasné údaje ukazujú, že len málo Európanov pracuje v zahraničí. Posledných tridsať rokov počet Európanov pracujúcich v inej krajine EÚ ako v krajine svojho pôvodu zostáva naďalej na úrovni okolo 2 %. Priemerná dĺžka pôsobenia na jednom pracovnom mieste v EÚ je 10,6 roka, zatiaľ čo v USA je to 6,7 roka. Eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť šancí Vladimír Špidla (CZ) uviedol ako dôvody nižšej mobility pracovníkov v EÚ existenciu právnych, administratívnych a jazykových prekážok a nedostatok vedomostí o dostupných informáciách a pomoci. Ľudia nie sú stále presvedčení o výhodách práce v inej krajine a sektore. “Pracovná mobilita je predovšetkým rozhodnutie jednotlivých pracovníkov. Je však takisto potrebné, aby verejné orgány, podniky, odbory a univerzity vzájomne spolupracovali, ak sa má mobilita stať skutočnosťou,” uviedol ďalej Špidla.

Takmer 300 európskych miest sa zapojí do 1. celoeurópskeho veľtrhu práce, ktorý sa konal v piatok a sobotu minulý týždeń. V mestách po celej EÚ, ako aj v pristupujúcom Bulharsku, Rumunsku, či krajinách EHP Nórsku a na Islande sa uskutočnilo viac ako 450 rozličných akcií. Zo Slovenska to bola Bratislava a Lučenec, v ktorom sa organizovla už VII. medzinárodná burza práce. Z členských krajín boli najaktívnejšie Holandsko, Taliansko, Francúzsko a Česká republika.

Veľtrh organizuje EK a má pomôcť občanom pri využívaní nových pracovných príležitostí v zahraničí. Má podporiť aj snahu a chuť pracovať v iných európskych mestách a v rozličných profesiách. Záujemcovia tak môžu získať informácie o práci v zahraničí, možnostiach zmeny kariéry, či praktické rady týkajúce sa sťahovania do inej krajiny.