Rada Európy nesúhlasí so zákazom nosiť burku

Penalizácia žien, ktoré nosia burku ich nijako neoslobodzuje, uviedol Thomas Hammarberg, komisár Rady Európy pre ľudské práva, vo včerajšom písomnom vyhlásení.

Hammarberg vysvetlil, že belgický zákon, ktorý vstúpi do platnosti 23. júla stanovuje pokutu vo výške 137 eur a dokonca aj hrozbu sedemdňového pobytu vo väzení pre ženy, ktoré burku budú nosiť aj napriek zákazu. Podľa francúzskeho zákona, ktorý platí už od apríla, zase osoba v nikábe alebo burke môže dostať pokutu vo výške 150 eur a/alebo podstúpiť „občianske preškolenie“.

Dodal, že aj „silné hlasy“ v krajinách ako napríklad Rakúsko, Dánsko, Holandsko či Švajčiarsko požadujú podobné opatrenia. V severnom Taliansku sa zase v niektorých mestách uplatňuje starý anti-teroristický zákon, ktorý zakazuje zahaľovanie tváre z bezpečnostných dôvodov.

Komisár pre ľudské práva odmieta názory, že tieto zákony „oslobodzujú“ ženy, pričom zdôraznil, že je takýto názor sa opiera len o málo dôkazov.

Naopak, Hammarberg trvá na tom, že démonizovanie spôsobu obliekanie malej časti žien ako veľkého problému, ktorý vyžaduje urgentné diskusie a legislatívu je „smutnou kapituláciou v prospech predsudkov xenofóbov“.

„Omnoho hlbšie problémy medzikultúrneho napätia a rozdielov boli odsunuté na vedľajšiu koľaj kvôli diskusiám o burke a nikábe. Namiesto podporovania tohto nešťastného diskurzu by mali politickí lídri a vlády podniknúť rezolútne kroky proti zločinom z nenávisti a diskriminácii menšín,“ tvrdí Hammarberg.

Zákaz burky s opačným výsledkom?

Rada Európy sa obáva, že zákaz nosiť burku vo verejných inštitúciách ako sú nemocnice alebo vládne budovy spôsobí, že sa tieto ženy budú takýmto miestam celkom vyhýbať.

Inštitúcia cituje správu Nadácie Open Society, ktorá odhalila, že odkedy začali vo Francúzsku debaty o burke, 30 z 32 žien nosiacich burku v povedalo, že pocítili verbálne útoky a niektoré boli dokonca aj fyzicky napadnuté. Ako priamy následok sa tieto ženy snažili obmedziť čas, ktorý trávia mimo ich domovov.

Zákaz nosenia burky protirečí štandardom európskych ľudských práv, hlavne práva rešpektovať osobný život jednotlivca a jeho identitu. Hammerberg nalieha, že už z princípu by štát nemal ľuďom diktovať spôsob obliekania.

Do debaty v európskych krajinách sa nedávno zapojil aj turecký premiér Recep Tayyip Erdogan, ktorý pred pár mesiacmi na pôde Rady Európy obvinil Francúzsko z porušovania náboženskej slobody.