Rasizmus v športe je v EÚ prehliadaný

Foto: flickr.com (rockflopp)

Autori uvádzajú, že predovšetkým na amatérskej úrovni zaznamenali veľkú nechuť uznať takéto prejavy za problematické.

Správa o boji proti rasizmu, etnickej diskriminácii a vylúčení prisťahovalcov a menšín zo športu bola zverejnená v októbri. Je založená na zisteniach z rozdielnych prieskumoch realizovaných v 27 členských štátoch EU.

Odborníci predovšetkým z Talianska a Nemecka varujú, že pravicoví extrémisti začínajú byť aktívni už na amatérskej úrovni.

Napriek tomu, že sa správa zameriava predovšetkým na menšiny a prisťahovalcov, skúma športovú populáciu aj z pohľadu veku a pohlavia. Odhaduje, že ženy a dievčatá, ktoré pochádzajú z prostredia etnických menšín sú v športe zastúpené omnoho menej než ostatné skupiny obyvateľov.

Podľa agentúry EÚ výsledky posledných prieskumov ukazujú, že aj napriek veľkému pokroku v posledných rokoch sa stále venuje príliš malá pozornosť nízkemu zastúpeniu menšín a prisťahovalcov v športe, najmä na manažérskych pozíciách športových organizácií.

Správa podotýka, že pre potieranie rasizmu v športe je nutné v úzkej spolupráci so športovými zväzmi, federáciami a jednotlivými klubmi pracovať na zvýšení povedomia o problémoch rasizmu.

Odborníci vyzývajú národné vlády, aby v boji s rasovou diskrimináciou v športe viac využívali potenciál národných inštitúcií pre ľudské práva (National Human Rights Institutions – NHRIs) a ďalších organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí.

Na záver správa pripomína, že Rámcové rozhodnutie o boji s rasizmom a xenofóbií je dôležitým právnym nástrojom, ktorý by mohol byť účinne využívaný v potieraní rasizmu pre športových akciách.

Slovensko má s rasizmom v športe "vážny problém"

Problémy s najvážnejšími otvorenými prejavmi rasizmu nie sú zďaleka cudzie ani Slovensku. Známym je prípad, keď v apríli 2009 napadli príslušníci hnutia skinheads americkú basketbalistku čiernej pleti Denise Wilsonovú. Jedna z najväčších posíl košického basketbalu sa po útoku vrátila domov do Spojených štátoch.

V kapitole nazvanej "Povedomie o rasizme v športe" sa uvádza, že „Národné federácie športov skúmaných na Cypre, v Grécku, Taliansku a Španielsku (basketbal) a na Slovensku (ľadový hokej), nevykazujú príliš veľké povedomie o otázkach spojených s rasizmom a diskrimináciou, napriek tomu, že ve týchto krajinách bolo zaznamenaných niekoľko rastistických útokov v súsvislosti so spomínanými športmi."

Správa FRA cituje nemenovaného hráča futbalu afrického pôvodu na Slovensku:  „Pokiaľ ide o mňa, boli urážky do opíc, nadávky, alebo hádzanie banánov.“ Dokument zaznamenáva aj problémy pri futbalových zápasoch medzi tímami maďarskej a slovenskej národnosti.

Na Slovensku je podľa správy pravicový extrémizmu v profesionálnom futbale „vážnym problémom“. Konštatuje, že sa mu nevyhýbajú sa ani prejavy antisemitizmu.  

„Máli sme skúsenosti s rasistickými urážkami za to že sme Rómovia keď sme boli mladší a hrali sme v druhej lige. Často som počul pokriky, v ktorých mi hovorili, že som čierny pes. Dnes nehrá na najvyššej úrovni futbal veľa Rómov. Otázka je prečo,“ povedal nemenovaný bývalý rómsky futbalista zo Slovenska.

Dokument FRA uvádza aj prípad rómskeho trénera, ktorý dostal mužstvo z piatej do tretej ligy, po čom ho bez vysvetlenia prepustili. Prístup Rómov k športu je však obmedzený najmä ekonomickou situáciou, napríklad hokej je pre nich takmer nedostupný, konštatuje respondent.

Na Slovensku sa v rokoch 2003-2008 podľa správy zaznamenalo 24 rasistických incidentov  v mužskom športe.