Rast v dočasných pracovných úväzkoch naznačuje spamätávanie z recesie

Zdroj: Bill Jacobus, www.creativecommons.org

Údaje o dočasných pracovných úväzkoch sú prvými náznakmi pravdepodobného vývoja ekonomiky a väčšinou ich s približne polročným omeškaním nasledujú údaje o celkovej zamestnanosti, tvrdí Denis Pennel, výkonný riaditeľ európskej asociácie súkromných agentúr práce Eurociett.

V mnohých členských krajinách počty hodín odpracované pracovníkmi s dočasným úväzkom dosiahli dvojciferný rast v porovnaní s minulým rokom, aj keď sú stále pod predkrízovou úrovňou. „Od leta 2009 zažívame pozitívny trend vo vývoji na najväčších trhoch v Európe a USA,“ uviedol.

Nezamestnanosť v USA dosiahla v máji 9,7 %. V eurozóne sa rast nezamestnanosti po sérii prudkých skokov zmiernil. Podľa aktuálnych údajov – v apríli počet hodín opracovaných pracovníkmi s dočasným úväzkom medziročne stúpol vo Francúzsku o 16 %, v Belgicku o 10,7 % a v Taliansku o 18,1 %. Nemecko v marci zaznamenalo nárast o 23,6 %.

Pennel vysvetlil, že klasická obnova najprv zasiahne priemysel, potom služby. Rast dopytu otvára priestor pre prijímanie nových zamestnancov, no najprv len dočasne. Keď sa zlepšenie na trhu ukáže ako trvalé, väčšinou z dočasných úväzkov vznikajú trvalé a to v priebehu polroka alebo roka.

Pripustil, že k dispozícii nie sú údaje z Veľkej Britnánie, najväčšieho trhu s dočasnými pracovnými úväzkami, no podľa Pennela je zrejmé, že vývoj ešte nie je pozitívny. Rovnako, organizácia nemá ani Grécke dáta, kde pre prísnu reguláciu dočasné pracovné úväzky majú len 0,2 % pracujúcich. Európsky priemer bol pritom v roku 2008 na úrovni 1,7 %. Podľa Pennela sa to však zmení vplyvom novej európskej smernice z roku 2008, ktorá musí byť transponovaná do národného práva do konca roku 2011.

(EurActiv/Reuters)