Redingová tlačí na reformu trestného a občianskeho práva

V najbližších piatich rokoch sa Redingová pokúsi o harmonizáciu definícií a trestov pre zločiny „s jasnou cezhraničnou povahou“, aby sa zaistilo, že kriminálnici neuniknú trestom keď sa presťahujú do inej krajiny.

Očakáva sa, že Redingová túto otázku načrtne dnes počas svojho prejavu v bruselskom think-tanku European Policy Centre.

V súčasnosti sa už na provizórnom liste zločinov, ktoré eurokomisárka plánuje harmonizovať na európskej úrovni nachádzajú obchodovanie s ľuďmi, kybernetický zločin, pranie špinavých peňazí a falšovanie.

Zlepšená spolupráca v oblasti manželského práva

Luxemburská eurokomisárka zároveň tlačí na vytvorenie nových pravidiel v oblasti cezhraničných manželstiev a na reformu ochrany údajov či práv spotrebiteľov. V súčasnosti je podľa Redingovej v Európe približne 350 tisíc cezhraničných manželstiev a je preto potrebné reformovať legislatívu tak, aby bolo napríklad možné jednoduché vybavenie rozvodov. Podľa štatistík totiž až 20 percent z celkových približne 170 tisíc rozvodov ročne v rámci EÚ sú cezhraničné manželstvá.  

V súčasnosti platné rozvodové právo jedná v prospech partnera, ktorý reaguje najrýchlejšie s negatívnymi dôsledkami pre druhého partnera. Často sa totiž stáva, že jeden z partnerov zvolí za miesto rozvodu ten štát, kde získa najväčšiu výhodu. Podľa Redingovej plánu by však mala byť pri rozvodoch využívaná legislatíva toho štátu, v ktorom má pár trvalé bydlisko, aby sa zamedzilo právnym nejasnostiam.

Nejde pritom o nový návrh, Európska komisia o tomto pláne hovorila už v roku 2006, avšak Švédsko a niektoré východoeurópske krajiny vehementne proti tomuto zákonu protestovali.

Redingová je preto pripravená navrhnúť uplatnenie takzvaného mechanizmu „zlepšenej spolupráce“ zakotvenej v Zmluve o EÚ, ktorý sa doposiaľ nepoužil. Mechanizmus umožňuje deviatim a viac krajinám, aby pokračovali v integračnom procese v určitej záležitosti s tým, že ostatné štáty sa môže kedykoľvek slobodne pripojiť. V súčasnosti sa plánuje pripojiť desať krajín: Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Základné práva

Eurokomisárka už pri mnohých príležitostiach zdôraznila, že zastáva silný postoj v otázke ochrany základných práv a je rozhodnutá túto otázku dostať do povedomia ľudí.

„Keď som bola mladá, bolo bežným javom vidieť zbitú ženu kráčať v noci so svojimi deťmi za posmechu mužov namiesto toho, aby jej niekto podal pomocnú ruku. Teraz to už viac nie je tak, a každý si je vedomý problému domáceho násilia. Spravím všetko pre to, aby sa iným, menej ošetreným základným právam dostalo rovnakej pozornosti,“ povedala Redingová tento týždeň počas neformálneho stretnutia s novinármi.

E-commerce, ochrana údajov a autorských práv

Redingová sa bude venovať aj otázkam, ktoré už mala na starosti počas svojho pôsobenia ako eurokomisárka pre informačnú spoločnosť. Obzvlášť sa bude snažiť posunúť na vyššiu úroveň otázky ochrany spotrebiteľa či e-commerce, o ktorom sa vyjadrila, že má potenciál vytvoriť jedinečný bezhraničný európsky trh.

Jej prioritou naďalej ostávajú reforma legislatívy na ochranu údajov a hľadanie rovnováhy medzi ochranou autorských práv a internetovej slobody.

Ešte sa však uvidí ako sa jej podarí sa zhostiť jej novej úlohy ako eurokomisárky pre základné práva. V oblasti internetu zúri vysoko citlivý boj medzi tvorcami obsahu – hudby či filmov- a internetovými užívateľmi, ktorí sú zvyknutí získavať obsah stránok zadarmo na základe svojho práva na informácie.

Na ako dlho?

Redingová je známa tým, že uprednostňuje záujmy občanov a spotrebiteľov pred záujmami jednotlivých odvetví. Stala sa tiež predmetom kritiky za sledovanie populistickej agendy keď napríklad určila strop cenám za volania z mobilných telefónov v Európskej únii (roamingová regulácia). Mnohí preto očakávajú, že bude jednať počas svojho nového mandátu podobne.  

Je však otázne ako dlho bude zastávať post eurokomisárky. Očakáva sa totiž, že do dva a pol roka odstúpi luxemburský premiér Jean-Claude Juncker a podľa správ sa mieni Redingová uchádzať o jeho post.