Redingovej rodová politika zaváňa kvótami

Foto: mmisso.deviantart.com

V utorok predstavila Viviane Redingová stratégiu, ktorej základným cieľom je priviesť do praxe opatrenia z tzv. charty žien. Inými slovami „Lepšie využiť potenciál žien a prispieť tak k dosiahnutiu celkových ekonomických a sociálnych cieľov EÚ“.

Sama komisárka zahrala „ženskou kartou“, keď povedala, že silná kritika, ktorá sa na jej hlavu zniesla po komentovaní francúzskeho vyhosťovania Rómov súvisela s tým, že je žena.

„Ak muž udrie po stole, je to prejav mužnosti, obraňuje sa, ak to urobí žena, je je hysterka“, povedala tento týždeň podľa agentúry AFP.

Päť kľúčových priorít jej novej stratégie presadzovania rodovej rovnosti vyzerá nasledovne:

  • zvýšiť počet žien na trhu práce a pomôcť tým k dosiahnutiu celkovej miery zamestnanosti stanovenej v stratégii Európa 2020 (t.j. 75 %)
  • zvýšiť počet žien na vysokých pozíciách
  • podporiť podnikanie žien
  • zaviesť rovnosť v odmeňovaní
  • spolupracovať s členskými krajinami pri potieraní násilia na ženách

„V oblasti rovnosti žien a mužov išla Európa svetu príkladom už v roku 1957, kedy do Rímskej zmluvy zahrnula zásadu rovnakého odmeňovania. Dnes môžeme ísť znovu príkladom pri začleňovaní žien do rozhodovacieho procesu aj pri potieraní násilia založeného na pohlaví“, povedal komisárka Redingová.

EÚ je však aj po viac ako 50 rokoch od prijatia Rímskej zmluvy od rovnosti v odmeňovaní za rovnakú prácu medzi pohlaviami ďaleko.

Podľa komisárky by mala k jednoduchšiemu zavedeniu novej stratégie do praxe prispieť i každoročný dialóg o rodovej rovnosti, ktorý medzi sebou budú viesť predstavitelia úniových inštitúcií, európski sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti.

Organizácia ktorá zastrešuje ženské asociácie z celej EÚ European Women´s lobby však poukazuje na neprítomnosť právne záväzných opatrení v celej stratégii. To by podľa organizácie mohlo viesť k tomu, že nakoniec zostane len pri slovách.

„Politický záväzok na strane Komisie je samozrejme veľmi vítaný, ale zároveň musíme v tejto otázke opustiť prázdne frázy a konať. Za prvé je potrebné, aby členské štáty implementovali zostávajúcu legislatívu a aby Komisia na tento proces dohliadla a prípadne zakročila pokiaľ sa ukáže, že členské štáty neplnia svoje povinnosti“, nechala sa počuť generálna tajomníčka EWL Myria Vassiliadou.

Ostrejšia kritika prišla z úst slovenskej europoslankyne Anny Zábroskej (EĽS, KDH): „Rovnako ako komisárka Redingová aj ja sa snažím prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti, či už ide o trh práce, alebo o boj proti domácemu násiliu voči ženám. Ale päťročné plány, ktoré stanovujú aké percento žien má byť zamestnaných v roku 2015, to je jednoducho nezmysel.“ Privítala ale niektoré opatrenia, ktorými chce Komisia pomôcť ženám uplatniť ich potenciál a talent.

Novú stratégiu nešetrila ani Antónyia Parvanová, europoslankyňa z Aliancie liberálov a demokratov. „Síce som v stratégii zaznamenala veľa slov typu „podporovať“, „vítať“ a „uvažovať“ znepokojuje ma, že tu chýba dostatok návrhov na konkrétne kroky“.

Súčasťou navrhovanej stratégie je aj zavedenie kvót pre účasť žien vo vedení firiem, čo v EÚ patrí k dlhodobo diskutovaným témam. Štatistiky hovoria, že medzi vrcholovými manažérmi vo veľkých európskych súkromných spoločnostiach majú ženy len asi 10 % zastúpenie.

Poslankyňa z frakcie Zelení / Európska slobodná aliancia Franziska Brantner vyzvala Európsku úniu, aby sa riadila vlastnými pravidlami.

„Redingová a Komisia by nemali kázať vodu, keď samy pijú víno. Kvóty vo vedení firiem sú v poriadku ale je divné, že EÚ menuje 28 diplomatov ale len šesť z nich sú ženy. Viviane Redingová by asi mala kolegyni Ashtonovej vysvetliť, ako vyzerajú moderné inštitúcie a biznis.

„Kvóty redukujú ženy do úlohy pracovnej sily. Akoby sme zabudli, že ženy sú zároveň nenahraditeľné ako matky. Ak Komisii záleží na budúcnosti Európy, mala by ponúknuť také riešenia, aby sa ženy nemuseli rozhodovať medzi rodinou a prácou. Päťročnice a kvóty im v tom nepomôžu," myslí si poslankyňa Anna Záborská.

Komisárka Redingová ešte v júli hovorila o tom, že zvažuje predloženie patričného legislatívneho návrhu. To, že zavedenie kvót je stále aktuálne potvrdila aj počas tlačovej konferencie v utorok.

„Keď sa do konca roku 2011 nič nestane, musíme premýšľať o zákonných kvótach. Ako cieľ zvažujem 30 % podiel žien v dozorných radách, ktorý by mal byť dosiahnutý do roku 2015.“ Na jar budúceho roka by sa mala Redingová stretnúť so zástupcami veľkých európskych spoločností aby sa rozhodla ako ďalej postupovať v tejto oblasti.