Rekordná zamestnanosť v EÚ

Počas posledných dvoch rokov sa v EÚ vytvorilo takmer 6,5 milióna pracovných miest. Ďalších 5 miliónov by malo vzniknúť do konca roku 2009. EÚ tak úspešne znižuje nezamestnanosť, ktorá by sa mala v tomto roku dostať pod rekordnú hranicu 7%. Vyplýva to zo Spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú majú prijať ministri zamestnanosti EÚ 29. februára.

„Štrukturálna nezamestnanosť klesla od roku 2004 o jednu tretinu a miera zamestnanosti EÚ, ktorá je v súčasnosti na úrovni 66 %, sa značne priblížila nášmu celkovému cieľu 70 %. Všetky členské štáty zaviedli od roku 2005 dôležité reformy, niektoré sú však v tomto reformnom úsilí aktívnejšie ako iné. Musíme zdvojnásobiť úsilie, aby sme účinne reagovali na výzvy súvisiace s globalizáciou a starnutím, najmä prostredníctvom väčších a cielenejších investícií do celoživotného vzdelávania,“ uviedol na margo správy komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla.

Splniť ambiciózny cieľ zamestnanosti 70% v roku 2010 nebude ľahké – EÚ potrebuje vytvoriť ďalších 20 miliónov pracovných miest. Tu je dôležité zamerať sa najmä na zamestnávanie rizikových skupín:

  • ľudia s nízkou kvalifikáciou
  • zdravotne postihnutí
  • migranti
  • mládež

Osobitne vážnym problémom je mládež – až 17,4% mladých ľudí a absolventov v EÚ je bez práce. V niektorých krajinách sa miera ich nezamestnanosti dokonca zhoršila. Celkovo je v prípade mládeže v porovnaní s pracovnou silou viac ako dvojnásobná pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní.

Komisia upozorňuje, že kľúčovým faktorom na zlepšenie situácie je najmä kvalitné vzdelávanie. V decembrovej hodnotiacej správe Slovensko upozornila, že má stále nedostatky v celoživotnom vzdelávaní a musí dokončiť reformu vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej prípravy.

Na druhej strane sa prejavuje „naliehavý nedostatok“ pracovnej sily vo zvyšujúcom sa počte odvetví (zdravotná starostlivosť, opatera starších ľudí, školstvo, strojárstvo…). Komisia preto odporúča zlepšiť pracovnú mobilitu na regionálnej i národnej úrovni a definovať politiku regulovanej migrácie.