Rodičovská dovolenka: ako dlho a za koľko?

„Ženy sú často prvými obeťami v kontexte ekonomických kríz a nezamestnanosti“, povedal pri otvorení híringu (vypočutie) komisár pre sociálne veci Vladimír Špidla. Komisia nedávno navrhla, aby sa minimálna doba materskej dovolenky v EÚ predĺžila zo 14 na 18 týždňov, pričom ženy by mali dostávať 100 % svojho platu aký mali pred odchodom z práce. Pripúšťa sa, že členské štáty by mohli stanoviť hranicu na konkrétnej sume, nad ktorú nepôjdu. Komisár argumentuje, že takáto úprava je v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej organizácie práce.

Výbor pre práva žien pod vedením jeho predsedníčky, slovenskej poslankyne Anny Záborskej (EPP-ED), zorganizoval v nadväznosti na návrhy Komisie a v rámci prípravy správy o zmene smernice EÚ upravujúcej rodičovskú dovolenku, verejné vypočutie: Rodičovská dovolenka, otcovská a materská dovolenka.

Kompromis, ktorý je potrebný na zmenu európskej smernice upravujúcej túto oblasť nebude vôbec ľahké do júnových volieb nájsť, myslí si slovenská europoslankyňa, členka výboru pre práva žien Edit Bauer (EPP-ED).

Zástupcovia zamestanávateľov na verejnom vypočutí uviedli, že problém je hlavne vo finančnej stránke návrhu. Obavy, z čoho sa bude materská paltiť zdieľali viacerí účastnící vypočutia. Podľa švédskej europoslankyne Evy-Britt Svensson je ale diskusia o „nákladoch rodičovskej dovolenky znepokojujúca.“

Zástupkyňa odborov Catelene Passchier (EUTC) tvrdí, že žena nemôže byť po finančnej stránke trestaná za to, že je tehotná. Uviedla, že je sklamaná, že revízia smernice neberie do úvahy „kojenie, zhodnotenie rizík v tehotenstve a nové formy rodiny“.

Účastníci sa zhodli, že prípadná dlhšia materská dovolenka, ktorá znamená dlhší čas mimo pracovného trhu si vyžaduje, aby si čas pri dieťati podelila matka s otcom, tak ako sa to deje napríklad vo Švédsku, ktoré je dávané za vzor v oblasti rovnosti pohlaví. Vo Švédsku je možné, aby obaja rodičia zostali spolu s dieťaťom v jeho prvý rok života.