Rómske organizácie na výzvy Komisie reagovali opatrne

Európska komisia vo svojom oznámení vyzvala členské štáty k aktívnemu využívaniu eurofondov, aby mali rómske komunity lepší prístup k pracovným miestam a nesegregovanému vzdelávaniu, bývaniu a zdravotným službám.

Správou Komisie  o progrese v tejto oblasti sa zainteresované strany zaoberajú na Rómskom summite, ktorý sa koná v španielskej Kórdobe (EurActiv, 08/04/2010)

Výsledky Komisie sú nedostatočné, tvrdia rómske skupiny

Rómske organizácie a organizácie bojujúce za ľudské práva pre EurActiv uviedli, že dúfali, že oznámenie Komisie by mohlo byť krokom správnym smerom. Avšak, upozornili, že exekutíva zaznamenala len chabé výsledky pri napĺňaní svojich ambicióznych cieľov týkajúcich sa rómskej inklúzie.

Šéf Európskej site proti rasizmu (ENAR) Michaël Privot uviedol, že snahy EÚ zlepšiť zlú situáciu Rómov v Európe mali „nanešťastie len malý vplyv na pokračujúcu diskrimináciu, exklúziu a chudobu, ktorej čelia“.

Budapeštianske Európske centrum pre ľudské práva (ERRC) medzitým vydalo správu o dodržiavaní ľudských práv Rómov, v ktorej poukázali na tucty špecifických prípadov rasizmu, diskriminácie a násilia voči Rómov za posledné dva roky.

Ucelená stratégia zameraná na Rómov?

Spomínané organizácie na druhej strane uvítali, že Komisia reagovala na ich výzvu vytvoriť ucelenú stratégiu zameranú na Rómov.

Oznámenie načrtlo špecifické kroky – aktivovanie štrukturálnych fondov, zohľadnenie rómskych problémov vo všetkých súvisiacich oblastiach politiky a využitie potenciálu rómskych komunít na podporu inkluzívneho rastu v rámci stratégie Európa 2020.

Pozície:

Komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová počas svojho prejavu v Kórdobe zdôraznila potrebu, aby sa starý kontinent pozrel na svoje korene a bol na ne hrdý, pričom pripustila, že situácia rómskej populácie sa za posledné roky zhoršila a to je neakceptovateľné,  Podľa Redingovej EÚ mala účinné nástroje na boj proti sociálnej exklúzii, no neboli správne využívané. Poukázala, že na vzdelávanie Rómov je tento rok vyčlenených 11 miliónov eur. Dodala, že ich situácia sa nedá zmeniť za noc, treba však vytrvať.

Šéf Európskej siete proti rasiszmu (ENAR) Michaël Privot, pre EurActiv uviedol, že treba vytvoriť ucelenú stratégiu zameranú na inklúziu Rómov, ktorá by zaistila rovné príležitosti a garantovala rovný prístup k základným službám, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

Oznámenie Komisie je podľa neho len prvým krokom správnym smerom. „Rómsky summit je dôkazom, že existuje skutočná politická vôľa zmeniť životy Rómov.“