Rómsky projekt vyhral prestížnu americkú cenu

zdroj: TASR

Na projekte spolu pracovali rómski aj nerómski novinári, ktorí vytvorili sériu 25 krátkych filmov rozprávajúcich príbehy z rómskych komunít žijúcich v strednej a východnej Európy. Cieľom bolo podporiť citlivejšie pokrývanie záležitostí týkajúcich sa Rómov a tiež vo väčšej miere zahrnúť rómskych novinárov do prípravy mediálnych výstupov.

V rámci Slovenska sa na stránke nachádza v súčasnosti päť výstupov:

  • Prababička- generál rozpráva krátky príbeh 84- ročnej vdovy Karolíny Sarköziovej zo Žiaru nad Hronom s bohatým životom: prežila Druhú svetovú vojnu, dala život 14-tim deťom a nespočetne veľakrát sa stala babičkou i prababkou.
  • Ani Boh nám nepomôže je dokument o 27-ročnej matke Zuzane Harakaldovej žijúcej v jednej z najchudobnejších rómskych osád na východe Slovenska. Jej manžel je vo väzení a jej byt tvorí len jedna miestnosť. Kvôli ťažkostiam so zabezpečením obživy pre svoje deti ju prepadajú pochybnosti o jej viere.
  • Kováč zachováva rodinné tradície, kde otec Igor Radič plánuje naučiť svojich synov tomuto vymierajúcemu remeslu
  • Chcem sa zmeniť. Nemusím, ale chcem pojednáva o 17-ročnom rómskom chlapcovi Lackovi, ktorý žije v reedukačnom centre vo Veľkých Levároch. Jeho matka mu zomrela keď bol malý, otec je invalidný dôchodca, ktorý sa nedokázal postarať o sedem detí. Lacko bral drogy, teraz však skúša iný život a v budúcnosti si chce nájsť prácu, aby sa postaral o svoju rodinu
  • Osveta Rómov je na prvom mieste je príbehom Lucie Horváthovej, 32-ročnej vdovy žijúcej vo Veľkej Lomnici, ktorá sama vychováva štyri deti. Ako zdravotná asistentka v osade ošetruje drobné zranenia, dohliada na zdravie detí a pomáha s komunikáciou medzi doktormi a rómskymi spoluobčanmi

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 24. októbra v New Orleans. Eurokomisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Reding ocenenie privítala slovami: „Som hrdá na to, že som svedkom toho ako si projekt bojujúci proti dlhoročným predsudkom voči Rómom vyslúžil uznanie naprieč Atlantikom,“ a dodala: „Rómovia prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu životu v celej Európe a som rada, že projekt Farební ale farboslepí im tento ich príspevok priznáva.“

Eurokomisárka sa minulý rok zviditeľnila svojou otvoreniu kritikou rozhodnutia Francúzska vysťahovať z krajiny rómskych imigrantov späť do Rumunska a Bulharska.

V Európe spolu žije približne 10- 12 miliónov Rómov, ktorí často čelia diskriminácii. Projekt sa zameral najmä na Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, kde Rómovia predstavujú pomerne veľkú časť obyvateľstva.

Hoci viaceré oblasti, ktoré majú vplyv na zlepšenie začlenenia Rómov do spoločnosti sú pod taktovkou jednotlivých členských štátov, pri koordinovaní ich činností navzájom zohráva dôležitú úlohu práve EÚ.

Tento rok v apríli preto Európska komisia navrhla Rámec EÚ pre národné stratégie rómskej integrácie. Ten sa zameriava na štyri hlavné oblasti: zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, pracovným miestam, zdravotnej starostlivosti a ubytovaniu. Členské štáty majú v súčasnosti za úlohu podľa tohto vypracovať jednotlivé národné integračné ciele v oblasti rómskej problematiky a predložiť ich do konca roka 2011. Rámec EÚ má napomôcť synchronizovať politiky v tejto oblasti naprieč Európou a zároveň pomôcť pri prerozdeľovaní financií do tejto oblasti.