Rozdiely v EÚ rastú

 

Krátka správa

Desať z dvanástich krajín EÚ, v ktorých mali obyvatelia už v roku 2004 nadpriemernú kúpnu silu, dokázalo v roku 2005 ešte zvýšiť či udržať na rovnakej úrovni úroveň bohatstva.

Podľa prieskumu úrovne kúpnej sily realizovaného Eurostatom tiež ešte viac schudobnelo deväť krajín ktoré už aj tak boli pod priemerom EÚ. Cyprus a Portugalsko sú jedinými krajinami s podpriemernou kúpnou silou, ktorým sa podarilo priblížiť k priemeru.

Hrubý domáci produkt vyjadrený v parite kúpnej sily, 2004 a 2005 (EÚ-25 = 100, čísla udávajú hodnoty pre 2005)

 

Zdroj: Eurostat, graf: EurActiv

V roku 2005 mali ľudia žijúci v piatich najchudobnejších členských krajinách priemerne 32,2% z priemernej kúpnej sily obyvateľov najbohatších piatich krajín – to je o viac ako 3% menej než rok predtým (35,6%)

Rozdiely sa ešte zvýraznia ak sa do štatistiky započítajú aj krajiny, ktoré by mali vstúpiť do Únie budúci rok a pri zameraní sa na jednotlivé krajiny: v roku 2004 si mohli obyvatelia Bulharska , vo vlastnej krajine a za miestne ceny, dovoliť kúpiť priemerne len 12,1% z toho, čo si mohli obyvatelia Luxemburska kúpiť vo vlastnej krajine. Rok predtým to boli 14,1%.

Parita kúpnej sily je jednotkou, ktorá meria rozdiely v životnom štandarde berúc do úvahy rozdiely v úrovni cien v jednotlivých krajinách. Určuje sa na základe vybraného koša tovarov a služieb spoločného pre všetky merané krajiny.