Seniori: Spoločnosť by mala chcieť našu pomoc

Zdroj: Európska komisia

Fond GSK v rámci komunikácie výsledkov svojej Jesennej výzvy vytvoril priestor na prezentáciu viacerých subjektov, ktoré sa venujú seniorom a možnostiam ich realizácie.

Do výzvy sa zapojilo napríklad občianske združenie Inklúzia prevádzkujúce v Bratislave kaviareň Radnička, ktorá vytvára podmienky pre stabilnú a zmysluplnú prácu pre ľudí s mentálnym postihnutím a usporadúva Radničkine trhy, kde sa je zviditeľňuje práca ľudí so zdravotným postihnutím. Kaviareň by mala byť po rekonštrukcii opätovne otvorená v tomto mesiaci. V poslednom období sa aktivity združenia zameriavajú aj na pomoc chráneným dielňam rozvíjať svoje marketingové stratégie, hovorí Viera Záhorcová. Z fondu GSK bol podporený program pre seniorov v rámci podujatí Radničky.

Príspevok dostalo aj občianske združenie Občan demokracia a zodpovednosť, ktoré sa orientuje v rámci svojich činností na aktívne presadzovanie ľudských práv, špeciálne práv žien a aktuálne žien v seniorskom veku. „Vzdelávanie ale už dnes nestačí“, hovorí mediálna manažérka ODZ Ľubica Trubíniová z OZD. Výkonná moc je síce podľa nej zodpovedná, ale „nechceme to zvaľovať len na ňu a snažíme sa o posilňovanie individuálnej zodpovednosti  za svoj život a život svojej komunity.“

OZD realizuje sériu tréningov zameranú na ochranu pred diskrimináciou, aby spoločnosť nevytesňovala potenciál starších ľudí.. „Mňa desí, že 50- ročný človek nie je pre trh práce zaujímavý, nedajbože, aby to bola žena a ešte to nie je ani senior“, hovorí jedna z účastníčok kurzu Anna Sýkorová Problematické je podľa nej aj označenie post-produktívny vek, pretože byť vo vyššom veku neznamená, že človek nie je schopný produkovať –  hoci aj v inej kvalite, či tempe. Spoločnosť by sa mala snažiť využiť nazhromaždené odborné, pracovné a v neposlednom rade ľudské skúsenosti seniorov a to nie len vo verejnej ale aj v komerčnej sfére. „Firmy by nás mohli o pomoc aj požiadať, nie len ju poskytovať, čo je samozrejme chvályhodné“, dodáva Sýkorová.

Domov sociálnych služieb TAU Turie v Žilinskom kraji zase ponúka pre svojich klientov množstvo chránených dielní – stolársku alebo sklársku, na zlepšenie stavu svojich klientov využíva muzikoterapiu či biblioterapiu. Najnovším podporeným projektom je dielňa na výrobu vyrezávaných sviečok, na ktorú našli inšpiráciu počas cesty do pútnického mesta Lurdy.  

Záujmové združenie Rodina z Trnavy prevádzkuje okrem iného aj denný stacionár pre seniorov, ktorí často trpia na Alzheimerovu chorobu alebo na demenciu, prípadne o ľudí, ktorí náhle ostali sami. Denný stacionár predstavuje riešenie pre viacgeneračné rodiny, kde deti pracujú a nemajú možnosť poskytnúť rodičovu starostlivosť počas dňa, bez toho, aby rodina trpela odlúčením. V stacionári dostávajú možnosť venovať sa činnostiam, ktoré by bez dohľadu už boli pre nich nebezpečné (pečenie, varenie a pod). Venujú sa aktivitám, ktoré zvyšujú kvalitu života aj mimo pobytu v stacionári napríklad cez tréningy pamäte. Jednou z foriem je vytváranie tzv. kufríkov spomienok, kde si klient ukladá fotografie, darčeky od blízkych, veci pripomínajúce životných partnerov a podobne. „Pri Alzheimerovej chorobe sú spomienky veľmi dôležité“, vysvetľuje pracovníčka stacionára.  

Klient stacionára p. Botík hovorí: „V stacionári si odpočiniem. Sme tam všetci v rovnakom veku, hoci rozdielneho vzdelania alebo niekdajšieho zamestnania, ale to nám vôbec nevadí. Cieľom je prežiť dobre deň a to sa nám aj darí. Byť doma je nesmierne utrpenie, aj keď máme deti, ktoré sa o mňa starajú, nie je to ono, potrebujem byť medzi rovnocennými, kde sa dá hovoriť o všetkom“.

Špecializované pracovisko gerentopsychiatrie v najväčšom psychiatrickom zariadenie na Slovensku nemocnici Philipa Pinnela získalo podporu pre nákup antidekubitných matracov pre imobilných pacientov a mobilné opory a toaletné vozík, ktoré zvyšujúc ich samostatnosť. Liečia sa tu ľudia nad 65, ktorí sú skôr pasívni, s organickým poškodením mozgu, prípadne depresívni. Okrem farmakologického prístupu, čo je len jedna časť liečby prebieha v zariadení aj fyzická a psychická rehabilitácia. S pacientmi sa personál venuje muzikoterapii s umelcami, na čo podľa Mgr. Šípošovej dobre  reagujú aj depresívni seniori. Aktivity zahŕňajú tradičné remeslá, tvorbu na textil a podobne. Pre preliečených pacientov to znamená, že aj na ťažké životné obdobie spomínajú trochu pozitívne, hovorí projektová referentka Zuzana Šípošová.

Pozície

„Spoločnosť vníma seniorov stereotypne, ako tých čo celý deň sledujú telenovely alebo sa venujú naháňaniu zlacnených tovarov,“ uviedla na predstavovaní projektov viceprimátorka Hlavného mesta Bratislavy Petra Nagyová-Džerengová. Mesto podľa nej rado v rámci svojich možností podporí aktivity zamerané na seniorov.

Generálny manažér GSK Slovensko Charles Hackett: „V roku 2011 sa rozhodli zamerať výzvu na seniorov, pretože v dôsledku demografického vývoja sa budeme musieť zamyslieť nad tým ako reflektujeme rôzne vekové skupiny.“  Na rovnakú skupinu bude výzva Fondu GSK zacielená aj budúci rok.

„GSK poskytuje medicínske potreby po celom svete, v miestach postihnutých prírodnými katastrofami. Pracuje tiež na vývoji vakcíny proti malárii s potenciálom zachrániť mnoho životov. Na stredných školách podporujeme program zvyšovania povedomia o ochorení mentálna anorexia“, vyratúva filantropické aktivity firmy.

Fond GSK v aktuálnom roku podporil 38 760 eurami spolu 35 projektov.