Silná povojnová generácia ide pomaly do dôchodku

Starnúca európska populácia donúti podniky a vlády, aby prehodnotili tradičný dôchodkový model. Súčasná kríza odhalila fakt, že mnohí Európania musia pracovať až do jesene svojho života a to najmä z finančných dôvodov.

Pre podniky to predstavuje príležitosti, ale aj výzvy. Pozitívom je, že zrelí zamestnanci majú cenné a praktické skúsenosti. Často sú produktívnejší ako ich mladší kolegovia. Okrem toho, majú menšiu tendenciu meniť miesto, čím svojim zamestnávateľom šetria náklady na výberové konania a školenia nováčikov.

Na druhej strane však môžu byť na škodu situácie, kedy sa starší musia podriadiť mladším nadriadeným. Zamestnanci vo vyššom veku môžu byť nákladnejší, či už platovo, alebo pokiaľ ide o zdravotné poistenie. Okrem toho sú už chorľavejší a môžu trpieť hendikepmi, ktoré si vyžadujú úpravu pracoviska.

Hendikepy

Približne 13 % Európanov má hendikep. Tvrdí to Luk Zelderloo, generálny tajomník Európskej asociácie poskytovateľov služieb ľuďom s postihnutím. Podľa jeho odhadov by k nim do roku 2025 malo pribudnúť ďalších 25 miliónov ľudí, vplyvom problémov spôsobených vekom.

„Musíme nájsť spôsoby ako vyriešiť rastúci dopyt. Európska únia nám musí pomôcť vytvárať nové druhy pracovných miest, pomôcť nám so školením a preškolením, ako využívať nové technológie a odomknúť potenciál tvorby príležitostí pre zamestnanie,“ vysvetlil počas svojho vystúpenia v Bruseli pri príležitostí Týždňa zamestnanosti.

Európska komisia v stredu predstavila svoju Agendu pre nové zručnosti a pracovné miesta, v ktorej načrtla 13 opatrení zameraných na reformu pracovných trhov a rozvoj zručností. Zameriava sa najmä na 23 miliónov Európanov rôzneho veku, ktorí v súčasnosti hľadajú prácu.

Agenda je súčasťou stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je v priebehu najbližšej dekády zvýšiť zamestnanosť zo 69 % na 75 %. „Bude veľmi ťažké dosiahnuť tento cieľ,“ uviedol Marian Krzaklewski, poľský politik, člen odborovej organizácie Solidarita.

Nedostatok pracovníkov

S rastúcim počtom dôchodcov hrozí nedostatok pracovníkov. Firmy teda budú musieť investovať do náborov, alebo sa snažiť udržať starších zamestnancov.

Krzaklewski vysvetlil, že pred desiatimi rokmi pracovalo asi 37 % Európanov vo veku 55 – 64 rokov. V roku 2001 si Únia stanovila cieľ, že do roku 2010 ich bude pracovať polovica, avšak nikdy nepresiahla 45 %.

Samozrejme, situácia sa vyvíja v každej krajine inak. Jediným štátom, kde k rastu nedošlo je Rumunsko. Vo Švédsku stále pracuje 70 % členov spomínanej vekovej skupiny.