Slováci v EÚ: Skôr bezpečný sex ako vedomosti o prenose HIV

 

 Krátka správa:

Ohľadne HIV, AIDS a poznatkov o tejto problematiek bolo koncom minulého roka oslovených 25 000 respondentov v 25 členských krajinách EÚ. Prieskum ukázal, že občania Únie majú relatívne dobré poznatky o možnostiach prenosu vírusu HIV, ktorý vyvoláva ochorenie AIDS.

Napriek tomu však počet ľudí praktizujúcich bezpečný sex oproti roku 2002 poklesol. Oveľa menej na bezpečnosť v partnerských vzťahoch dbajú občania starých členských krajín. V EÚ-15 sa 42 % ľudí vyjadrilo, že chránený pohlavný styk nepraktizujú, v nových členských krajinách to bolo len 34 %. Najzodpovednejší prístup majú Cyperčania a Rakúšania, na opačnom konci rebríčka sú Litovci.

Prieskum sa tiež venoval zmenám správania v súvislosti s rozširovaním AIDS. Každý druhý Slovák uviedol, že vzhľadom na túto skutočnosť hľadá pri výbere partnera väčšiu stabilitu, čím sa SR zaraďuje na šiestu priečku po Maďaroch, Cyperčanoch, Grékoch, Malťanoch a Rakúšanoch. Najmenší záujem o stabilnejší vzťah v súvislosti s hrozbou šírenia AIDS/HIV majú Holanďania, Briti a Íri.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že Európania sú veľmi dobre informovaní o spôsoboch, ktorými môže dôjsť k prenosu HIV. Napriek tomu pretrvávajú niektoré mylné názory. Priemerne sú občania EÚ informovaní o rizikách spojených s používaním rovnakých injekčných ihiel alebo praktizovaním nechráneného pohlavného styku. Na druhej strane si však 45 % Európanov myslí, že sa môžu nakaziť pri bozkávaní, používaním rovnakých predmetov, ktorých sa dotkol chorý (prieskum uvádza ako príklad pitie z rovnakého pohára alebo konzumáciu potravín pripravených človekom HIV + ), darovaním krvi pacientovi s AIDS, alebo starostlivosťou o pacientov s touto chorobou. Prieskum ukázal, že oveľa horšie sú na tom s informovanosťou o prenose HIV občania nových členských krajín EÚ. Bozkávanie považuje za bezpečné len 16 % Slovákov a 24 % Čechov. Táto skutočnosť je najmenej známa Cyperčanom, Litovčanom a Slovákom. Že bozkávaním sa vírus neprenáša vie však 69 % Francúzov a 59 % Dánov. Slovenskí respondenti sú v tejto otázke najmenej informovaní v rámci Únie, keď možnosť nákazy pri bozku potvrdila takmer polovica opýtaných.

Prevencia pred AIDS je ponechané jednotlivým členským krajinám. Napriek tomu EÚ môže pomáhať pri boji s chorobami na nadnárodnej úrovni. Vyše polovica Slovákov (56 %) si myslí, že informačná kampaň o rizikovom správaní v súvislosti s hrozbou AIDS je účinná a 59 percent podporuje výskum s cieľom nájdenia účinnej vakcíny proti tomuto ochoreniu. Takmer deväť z desiatich Európanov (s výnimkou Britov, Španielov a Dánov) tiež tvrdí, že EÚ by mala zohrávať v boji proti AIDS/HIV väčšiu rolu.Príkladom môže byť informačná kampaň na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s ochorením AIDS u mladých ľudí. K takejto kampani prispieva aj prieskum Eurobarometra, ktorý pomáha zvyšovať povedomie o rizikách a prevenciu v boji proti AIDS.