Slovensko si posvieti na tretí sektor

Slovensko si od Svetovej banky požičalo peniaze na „Projekt technickej podpory ľudského kapitálu (HCTA).“ V rámci projektu bude tiež vypracovaná „Analýza mimovládnych organizácií,“ ktorá bude odpovedať na otázku, ako dokáže slovenský tretí sektor čerpať zdroje z eurofondov zameraných na sociálnu oblasť. Ministerstvo práce a Ministerstvo školstva za ňu zaplatia 77.026,- eur.

Úlohou analýzy je poučiť sa zo skráteného programového obdobia 2004-2006. Správa by mala vymenovať najdôležitejšie skúsenosti, ktoré by mali byť zhodnotené počas aktuálne prebiehajúceho obdobia 2007 – 2013.

Analýza mimovládnych organizácií bude obsahovať:

  • prehľad všetkých MVO, ktoré žiadali o príspevok,
  • kategorizáciu a rozdelenie spomenutých MVO,
  • identifikáciu slabých a silných stránok realizácie projektov,
  • identifikáciu slabých a silných stránok finančného riadenia projektov,
  • analýzu komunikácie medzi MVO a Ministerstvom práce a jeho orgánmi,
  • vnímanie projektov ESF z pohľadu MVO.

Do uskutočnenia HCTA vstupuje aj Sociálna implementačná agentúra, ktorá je vo všeobecnosti sprostredkovateľským orgánom (SORO) pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Úlohou SIA je zabezpečiť komunikáciu medzi Ministerstvom práce a agentúrou, ktorá bude spomenuté analýzy vypracovávať.