Slovensko uspelo v spore s Komisiou ohľadne sociálnych dávok

zdroj: Shutterstock, berna namoglu

Slovenskú prax na súde spochybnila Európska komisia po tom, čo sa nestotožnila s argumentáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Komisia tvrdila, že príspevky pre osoby so zdravotným postihnutím – ako je napríklad príspevok na osobnú asistentku a ďalšie potreby – predstavuje nemocenskú dávku a vianočný príspevok dávku v starobe podľa európskej legislatívy. Tie nemožno obmedziť na základe štátu trvalého pobytu.

Slovenská republika však na Súdnom dvore Európskej únie svoju pozíciu obhájila.

Vianočný príspevok a príspevky pre osoby so zdravotným postihnutím nemusí vyplácať osobám žijúcim v iných členských krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku (štáty Európskeho hospodárskeho priestoru).

Súdny dvor konštatoval, že sa na tieto príspevky nevzťahuje nariadenie EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré zakazuje diskrimináciu príjemcov sociálnych dávok na základe štátu bydliska.

Súdny dvor zohľadnil, že podľa slovenskej úpravy môžu orgány priznávať dávku osobám so zdravotným poistením na základe diskrečného posúdenia individuálnej situácie jednotlivca. Preto nespĺňa parametre dávky sociálneho zabezpečenia podľa európskeho nariadenia.  

Pokiaľ ide o vianočný príspevok, podľa súdu Komisia dostatočne nepreukázala, že vianočný príspevok patrí do pôsobnosti nariadenia o dávkach v starobe. Pre tie platí, že slúžia na pokrytie životných potrieb osôb po dosiahnutí dôchodkového veku.

Slovenský vianočný príspevok sa však nevypláca len poberateľom starobného dôchodku ale slúži aj na zlepšenie situácie aj poberateľom invalidného, vdovského alebo sirotského dôchodku. Nie je preto dávkou v starobe, ale sociálnou dávkou, tak ako to tvrdila slovenská strana. 

"Uspeli sme na súde vrátane všetkých súdnych poplatkov, ktoré bude hradiť Európska komisia," vyhlásil v Národnej rade minister práce Ján Richter.

Za úspech na súdnom dvore zagratuloval ministrovi Richterovi aj opozičný poslanec za SaS a bývalý minister práce Jozef Mihál. "Som rád a úprimne rád, že to takto dopadlo," konštatoval Mihál. Keby sa to podľa jeho slov takto neskončilo, Slovensko by muselo platiť do zahraničia milióny.

Európsky súdny dvor však podľa Mihála týmto rozhodnutím potvrdil, že vianočný príspevok je štátnou sociálnou dávkou. Tieto sa vyplácajú občanom, ktorí majú existenčné problémy. To teda podľa poslanca znamená, že dôchodca s dôchodkom nad 500 eur je v takej zlej sociálnej situácii, že potrebuje dostať vianočný príspevok.

"Dobre, nech to tak aj je, ale kde sú rodiny s deťmi?" kládol otázku Mihál. Napríklad rodiny s dvomi deťmi, kde matka berie rodičovský príspevok vo výške 203 eur a zarába iba otec.

Minister Richter však oponoval, že vláda pomáha aj mladým rodinám. Napríklad zvyšuje kapacity škôlok či pomáha príspevkom na starostlivosť o dieťa návratu matiek do práce. "Dávame aj mladým ľuďom prácu, o 10 % sme znížili nezamestnanosť mladých ľudí do 29 rokov," dodal Richter.

EurActiv.sk/TASR