Sociálne úlohy Únie

Ak chce Európa uspieť v globálnej konkurencii, musí byť schopná prilákať a udržať si vysoko kvalifikovaných ľudí, myslí si komisár Špidla. „Najdôležitejšie je, že musíme zabezpečiť, aby bola EÚ atraktívnym miestom pre život a prácu, so stabilnou a inkluzívnou spoločnosťou.“

Konferencia „Odpoveď na novú sociálny realitu“ diskutuje aj o Sociálnej agende, prijatej v roku 2005, ktorá je plánom modernizácie európskeho sociálneho modelu. Je súčasťou revidovanej Lisabonskej stratégie, ktorá začala vďaka zlepšeniu ekonomického rastu prinášať konkrétne výsledky – napríklad miera zamestnanosti sa viac priblížila k hranici 70%.

Napriek čiastkovým úspechom problémy ostávajú. A 16% Európanov, vrátane 19 miliónov detí, je ohrozených chudobou. Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú stále asi 15%, rýchle technologické zmeny rozširujú priepasť medzi kvalifikovanými a nekvalifikovanými. Sociálne a zdravotné systémy sa musia prispôsobovať starnutiu obyvateľstva, a mladí ľudia majú výrazné problémy so zamestnaním, či dostupným bývaním.

Aj preto otvorila Komisia v roku 2007 konzultácie, ktoré jej majú pomôcť zmapovať zmeny prebiehajúce v európskych spoločnostiach. Na základe predbežných výsledkov prijala v októbri 2007 Oznámenie o príležitostiach, prístupe a solidarite, ktoré obsahuje niekoľko návrhov, ako má Únia čeliť výzvam globalizácie.