Sociálni partneri podpísali dohodu o predĺžení rodičovskej dovolenky

Novú rámcovú dohodu o rodičovskej dovolenke včera (18. júna) podpísali štyria sociálni partneri – ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP a UEAPME. Ide o prvý prípad, kedy sa európski sociálni partneri dohodli na aktualizácii jej obsahu. 

Každému rodičovi predĺžili dovolenku z troch na štyri mesiace, pričom jeden z mesiacov nebude možné preniesť na druhého rodiča.  Dohoda sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, bez ohľadu na pohlavie či druh pracovnej zmluvy (pracovný pomer na určitú dobu, na kratší pracovný čas a pod.).

„Rodičom sa po návrate z rodičovskej dovolenky do práce takisto umožňuje, aby požiadali o prispôsobenie pracovných podmienok (napríklad pracovného času) a je zabezpečená zvýšená ochrana nielen pred prepustením, ale aj pred akýmkoľvek znevýhodneným zaobchádzaním z dôvodu uplatňovania práva na rodičovskú dovolenku,“ píše sa v dokumente.

Rodičia, ktorí si dieťa adoptovali, sú tiež oprávnení čerpať rodičovskú dovolenku podľa nových pravidiel.

Úlohou Komisie je teraz preskúmať ustanovenia dohody. Do leta Rade navrhne, aby sa uvedená dohoda vykonávala prostredníctvom smernice podľa ustanovení zmluvy týkajúcich sa sociálneho dialógu. Rada musí smernicu prijať kvalifikovanou väčšinou.