Sociálni partneri vkladajú nádej do španielskeho predsedníctva

Zdroj: Španielske predsedníctvo

V posledných mesiacoch čoraz intenzívnejšie mobilizuje svoje sily tzv. „sociálna lobby“, ktorá kritizuje metódy a aj obsah stratégie EÚ 2020. Poukazujú na to, že sa o nej dohadujú za zavretými dverami bez dostatočnej konzultácie s verejnosťou.

Sociálni partneri a odborové únie dosiahli strategické víťazstvo, keď pod tlakom ich členských organizácií Komisia rozhodla o odročení konečného rokovania nového plán z marca na jún 2010.

Tým si otvorili viac priestoru na boj za revíziu plánu, tvrdí nemecká europoslankyňa Elisabeth Schroedterová z poslaneckého klubu zelených v EP a podpredsedníčka výboru EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Jeho členovia po včerajšom zasadnutí vyzvali, aby do finálneho textu stratégie boli zahrnuté aj záväzky na boj proti nerovnosti, sociálnej exklúzii a nízkym mzdám.

Okrem toho sociálne mimovládne organizácie žiadajú predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa, aby predostrel detailnejší návrh politiky.

Nádej: Španielske predsedníctvo

Španielska ľavicová vláda, ktorá od začiatku januára stojí na čele EÚ je v očiach mnohých sociálnych partnerov jedinou nádejou. Uvítali návrh premiéra Luisa Rodríguesa Zapatera na vytvorenie plošného sociálneho paktu. Okrem toho zdôraznil, že pri koncipovaní stratégie nemožno vynechávať európske sociálne mimovládne organizácie.

Sociálni partneri sa teda dnes stretávajú v Barcelone, aby rokovali s ministrami práce a sociálnych vecí členských štátov. Conny Reuter, prezident Sociálnej platformy (siete sociálnych mimovládnych organizácií), pre EurActiv uviedol, že od španielskeho predsedníctva očakávajú dosť veľa, keďže sociálnu otázku v rámci stratégie presadzuje oveľa viac ako doterajšie predsedníctva a Barrosova Komisia vôbec.

Napriek tomu pripustil, že si dáva pozor na priveľký optimizmus, pretože v Európe v súčasnosti dominuje vo vládach pravica, čo môže znamenať značnú prekážku na presadenie záujmov v tejto oblasti.