Soros: EÚ má prostriedky na pomoc Rómom

Soros tvrdí, že Európa sa k svojej 10 miliónovej rómskej populácii obrátila chrbtom. Jeho Nadácia otvorenej spoločnosti minula na podporu Rómskej populácie počas uplynulých 25 rokov 150 miliónov dolárov.

Storočia diskriminácie spravili z Rómov „podtriedu“ s úbohým prístupom k vzdelaniu a práci, preto sú podľa Sorosa počas pretrvávajúcej krízy a rastúcej nespokojnosti obyvateľstva jednoduchými cieľmi pre pravicových politikov v Európe.

Francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, ktorý nariadil odstránenie stoviek nelegálnych rómskych táborísk vyzval, aby túto politiku zastavil keďže odporuje európskej legislatíve tým, že sa zameriava na jednu etnickú skupinu.

Francúzsko demontáž rómskych táborov zdôvodňuje tým, že sú semenišťom zločinu. Vyslúžilo si tým hrozbu právneho postihu od európskej komisárky zodpovednej za spravodlivosť a občianstvo Viviane Redingovej.

„Myslím si, že takéto bezohľadné porušenie európskeho práva je dôvod na obavy, no dúfam, že tento škandál bude viesť k pozitívnym opatreniam“, hovorí Soros, ktorého nadácia stála za niekoľkými úspešnými právnymi spormi s európskymi vládami týkajúcimi sa diskriminácie.

„Ozaj dúfam, že Európska únia príde s rómskou politikou, ktorej podstatou bude ich integrácia. Peniaze na to už existujú.“

Podobne ako francúzska vláda, aj známy finančník si myslí, že na integráciu a vzdelávanie Rómov by mali byť vyčlenené európske štrukturálne fondy, ktorých primárnym cieľom je pomôcť sociálnej kohézii v Európe.

„Ich objem je 20 miliárd eur, no len malá časť z nich smeruje Rómom“, hovorí Soros.

Francúzsky premiér Francois Fillon v utorok vyzval Európsku komisiu, aby prinútila Rumunsko a Bulharsko využívať časť štrukturálnych fondov pre Rómov. Odmietol ale interpretáciu, že by sa Francúzsko zameriavalo špecificky na jednu etnickú skupinu.

EÚ musí konať

Podľa Sorosa, ktorý v roku 1947 emigroval z Maďarska, dosiahla jeho nadácia pozitívne výsledky vzdelávaním Rómov usmerňovaním a používaním pozitívnych príkladov. Rozsah problému si ale vyžaduje viac zdrojov, hovorí.

„Problém rastie. V Maďarsku bude v roku 2015 30 % mladých ľudí, ktorí budú vstupovať na trh práce, Rómov. Kritizuje Rumunsko, ktoré je domovom jednej pätiny európskej rómskej populácie za to, že nevyčlenilo viac z európskych prostriedkov prúdiacich do krajiny na integráciu tohto etnika, pričom postoj prezidenta Trajana Basescu nazval „totálne neakceptovateľným“.

„Problém existuje, pretože väčšina populácie má veľmi nepriateľské postoje k Rómom a  pre vlády je politicky veľmi náročné urobiť správnu vec“, hovorí.

Prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že verejnosť si spája Rómov zo zločinom. Štúdia z roku 2008, ktorú vydala Európska komisia uvádza, že jeden zo štyroch občanov EÚ by nechcel mať za suseda Róma. Člena iných etnických skupín by si za suseda neželalo len 6 % opýtaných.

Soros tvrdí, že hlavnou prekážkou prekonávania stereotypov je, že ak sa Róm stane úspešným prestane tvoriť súčasť viditeľnej rómskej komunity a väčšinou nezohráva žiadnu úlohu v zmene vnímania Rómov verejnosťou alebo pri usmerňovaní ostatných Rómov.

„Nie je pochýb o tom, že správanie sa Rómov do určitej miery vysvetľuje tento stereotyp. Ak ste prenasledovaný nezostanete anjelom. (…) Na prekonanie stereotypov potrebujeme Rómov, ktorí sú úspešní a ktorí sa hlásia k tomu, že sú Rómovia.“

Redingová sa neospravedlní

Eurokomisárka Redingová, ktorá Paríž pobúrila náznakom paralely medzi repatriáciami Rómov a tým čo sa dialo počas druhej svetovej vojny, sa na včerajšej tlačovej konferencii odmietla za svoj výrok ospravedlniť, informuje agentúra AFP. Uviedla len, že ľutuje, že jej slová boli zle interpretované. Naznačila, že ostrá reakcia francúzskej vlády na jej vystúpenie súvisí s tým, že je žena. 

Redingová včera oznámila, že Európska komisia začne proti Parížu ale aj ďalším 15 alebo 16 krajinám oficiálnu procedúru pre nesprávnu implementáciu smernice z roku 2004 o voľnom pohybe osôb v EÚ. Oficiálne sa tak stane 30. septembra, povedala komisárka včera v Štrasburgu.

Socialistická skupina v EP napriek tomu nie je spokojná s tým, čo nazýva "appeasementom" voči Francúzsku. Výbor EP pre občianske slobody na budúci týždeň v Bruseli organizuje mimoriadny híring, ktorý sa bude venovať problematike Rómov. Pozvaní sú aj traja komisári, okrem Viviane Redingovej aj komisárka pre vnútorné veci Cecilia Malmstromova a komisár pre sociálne veci Lászlo Andor.

Pozície

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) označila počas prebiehajúcej plenárnej schôdze deportácie Rómov z Francúzska za prejav bezradnosti, tak ako napríklad nariadenia vyháňajúce bezdomovcov z centier miest.

"Pod nálepkou Rómovia je len ďalšia tvár problému extrémnej chudoby a sociálnej exklúzie. Tí, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby, potrebujú solidaritu a pomoc. Matky s deťmi, starí či chorí, izolované komunity. Ľudia, ktorí sa ocitli v tak ťažkej životnej situácii, že si už nedokážu pomôcť sami. Tu nejde len o peniaze, musíme sa začať správať ako spoločenstvo, ktorému záleží na každom z týchto ľudí, na dobre každého a všetkých. Hľadajme preto spôsoby, ako zapojiť do pomoci sociálne odkázaným skupinám čo najviac dobrovoľníkov. Hľadajme, ako dobrovoľníkom uľahčiť a zjednodušiť využívanie existujúcich finančných prostriedkov. Inak sa budeme stále točiť v začarovanom kruhu."

EurActiv/Reuters