Špidla vyzýva k väčšej podpore mladých nezamestnaných

Počas svojho príhovoru na konferencii v rámci tohtoročného Týždňa zamestnanosti V Bruseli Špidla povedal, že je osobitne znepokojnený situáciou mladých ľudí, ktorí patria do skupín najviac ovplyvnených súčasnou krízou. „Zamestnanosť ostáva najlepšou zbraňou proti sociálnej exklúzii,“ tvrdí komisár.

Špidla identifikoval tri hlavné aktivity, ktoré Únia robí na podporu zamestnanosti počas pretrvávajúcej krízy. V prvom rade sa snaží zabezpečiť, aby si Európania udržali súčasnú prácu, vytvára nové pracovné pozície a rozvíja mobilitu pracovnej sily a tak otvára nové prístupy na pracovný trh.

Pripomenul novú online službu, vytvorenú na to, aby tým, ktorí hľadajú zamestnanie uľahčila hľadanie práce na základe ich schopností v rámci celej EÚ. Táto medzinárodná aplikácia bola zavedená cez existujúci portál EURES, ktorý dáta o voľných miestach získava od personálnych agentúr.

Komisár okrem toho zdôraznil európsku snahu o „znalostnú a zelenú ekonomiku“, a predpovedá, že počet pracovných príležitostí v oboch oblastiach bude rapídne rásť. Podľa jeho slov je potrebné predvídať aj budúce potreby kľúčových oblastí akými sú klimatické zmeny a energetické technológie či problémy s dodávkou vody. Európa by vďaka tomu mohla byť dobre pripravená v čase opätovného hospodárskeho rastu.