Spolupráca slovenských a maďarských Rómov

Problémy slovenských a maďarských Rómov sú približne rovnaké, zlepšenie môžu priniesť projekty cezhraničnej spolupráce a vzájomné inšpirovanie sa z úspešných projektov, povedal Antal Farkas, vedúci delegácie maďarských Rómov, počas návštevy na Slovensku 15. a 16. júla. Navrhol vytvorenie spoločnej expertnej skupiny, ktorá by predložila hlavné tézy spolupráce a prenášala ich do agendy oboch vlád. Maďarsko posľúbilo nominovať svojich zástupcov do konca septembra, Ladislav Fízik, poradca ministra výstavby a regionálneho rozvoja, nevidí problém, aby dovtedy rómske iniciatívy na Slovensku navrhli svojich expertov.

„Najdôležitejšie je podporiť zamestnanosť Rómov, aby sa zlepšila ich sociálna situácia a zmenil životný rytmus. Príchodom zahraničných investorov sa možnosti zväčšujú. Pozornosť treba rovnako sústrediť na vzdelávanie mladých, aby si vytvorili podmienky na lepší život. Nuž a postupne zlepšovať zdravotnú osvetu, sociálnu starostlivosť a vniesť do života osád civilizačné prvky – vodovody, kanalizáciu, elektriku,“ zdôraznil Ladislav Fízik.

„Marginalizované rómske komunity“ sú jednou z horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca. Ešte začiatkom júla predstavili zástupcovia Rómskej iniciatívy na stretnutí s ministerstvom zámery niektorých projektov v oblasti vzdelávania a zvyšovania zamestnanosti, ale aj problémové oblasti brániace v uchádzaní sa o financovanie projektov z fondov EÚ. Ide predovšetkým o nevysporiadané pozemky, ktoré sa často vyskytujú v oblastiach s rómskym obyvateľstvom.