Starostlivosť o deti: Ožíva diskusia o Barcelonských cieľoch

Pozadie

Drvivá väčšina členských štátov, vrátane Slovenska, s najväčšou pravdepodobnosťou tzv. barcelonské ciele nesplní. Tie hovoria, že by do roku 2010 malo navštevovať predškolské zariadenia až 90 % detí starších ako tri roky a 33 % detí mladších ako tri roky. České predsedníctvo otvorilo nedávno diskusiu o realizovateľnosti týchto cieľov.

Európsky parlament v reakcii na vyhlásenia českého predsedníctva schváli uznesenie (ktorého jadrom bola správa slovenskej europoslanyne Anny Záborskej o medzigeneračnej solidarite, EurActiv, 4.2.2008) s dodatkami, v ktorom kritizuje české predsedníctvo že spochybňuje Barcelonské ciele.

"Európsky parlament sa obáva, že návrhy českého predsedníctva považovať deti za plnohodnotnú alternatívu profesijného života smerujú k tradičnému rozdeleniu práce medzi mužov a ženy,“ hovorí sa v správe. EP je tiež „veľmi znepokojený skutočnosťou, že návrh českého predsedníctva, najmä v časoch hospodárskej recesie, núti ženy, aby sa vzdali zamestnania a pokračovali v ich "prirodzenej" ceste, t. j. starali sa o deti a ďalších závislých rodinných príslušníkov; naliehavo vyzýva Radu a členské štáty, aby vyvinuli všetko úsilie potrebné na dosiahnutie barcelonských cieľov v oblasti starostlivosti o deti".

Otázky

V Európskom parlamente sa počas prebiehajúcej plenárnej schôdze diskutovalo o zariadeniach starostlivosti o deti a Barcelonských cieľoch.

„Pravdepodobne bez výnimky všetci uznáme, ako je veľmi dôležité čím skôr implementovať všetky barcelonské ciele do každodenného života“, povedala slovenská poslankyňa Irena Belohorská (ĽS-HZDS). Upozornila, že situácia v oblasti zabezpečenia služieb dennej starostlivosti pre deti na Slovensku je „zložitá“.

„Verejné zariadenia dennej starostlivosti pre najmladšie deti do 2-3 rokov prakticky zanikli, fungujú len výnimočne a súkromné zariadenia sú pre väčšinu rodičov cenovo nedostupné.“ Situácia s pokrytím detskej populácie vo veku 3-6 rokov (škôlky) podľa nej tiež nie je oveľa napriaznivejšia. Podľa odhadovaných štatistík, v rámci EÚ menej detí vo veku od troch rokov ako na Slovensku navštevuje predškolské zariadenia už iba Grécku, Litve, Poľsku a Slovinsku, informovala.

Belohorská tvrdí, že hrajiny so sociálnymi a rodinnými politikami formulovanými v zmysle rovnosti žien a mužov napríklad Fínsko, Švédsko a Francúzsko majú v posledných rokoch vysoké miery pôrodnoti, kým krajiny podporujúce tradičné delenie rodičovských rolí čelia nízkej pôrodnosti a rastu bezdetnosti (napríklad Nemecko, Španielsko a Taliansko).

Na to aby sa žena mohla uplatniť v zamestnaní, ale súčasne aby mohla naplniť aj svoju túžbu byť matkou je potrebná podľa Belohorskej podpora zo strany štátu.

Podľa Anny Záborskej, ale nemôže byť rozhodnutie „dať život deťom a starať sa o ne nemôže byť jednoducho pokladané len za individuálny cieľ pre "naplnenie túžby mať deti"“.

Ako tvrdí, národné politiky i politika európska vníma občana len na základe požiadaviek trhu práce. „Som presvedčená, že tomu boli prispôsobené aj Barcelonské ciele. […]Chceme mať rodiny prispôsobené trhu a podnikom alebo podniky a trh prispôsobený rodinám? Toto vôbec nie je zbytočná otázka. Európska i národné politiky sú v tejto oblasti určované napätím medzi logikou trhu a logikou ľudskej prirodzenosti.“

Úlohou spoločnosti podľa Záborskej je, aby konala tak, že sa ženy a muži môžu slobodne rozhodnúť medzi dvoma logickými možnosťami, z ktorých každá má svoj dôvod existencie v širšej vízii ako je vízia trhu.

Navrhuje, aby bola zrevidovaná definícia práce, „aby sa takto zviditeľnili výhody zosúladenia medzi rodinnou zodpovednosťou a profesijnými ambíciami“. „Súhlasím s českým predsedníctvom, že rodinná zodpovednosť nemôže byť automaticky pokladaná za škodlivú pre budúcnosť matky len preto, že dočasne odchádza z formálneho trhu práce“, uzavrela Záborská.