Starý kontinent zostarne

Prirodzený prírastok populácie EÚ za zastaví v roku 2015. Spôsobí ho predlžovanie priemernej dĺžky života v súčinnosti s „neustále nízkou“ mierou fertility, teda počtom detí, ktoré pripadajú na jednu ženu. Ďalším medzníkom bude rok 2035, kedy sa stane miera imigrácie nepostačujúcou na odvrátenie demografickej krízy, predpovedá štatistická správa Eurostatu (EurActiv 27/08/08).

Súčasný stav, kedy na jedného dôchodcu pripadajú štyria ľudia v produktívnom veku, sa za 50 rokov zmení. Jedného dôchodcu budú „vyvažovať“ len dvaja pracujúci. Pre starý kontinent to už dnes predstavuje hrozbu „časovanej bomby,“ podčiarkuje správa.

Najväčšou členskou krajinou z hľadiska počtu obyvateľov sa stane Veľká Británia s takmer 77 miliónmi obyvateľov. Pre porovnanie, dnes má 61 mil. Súčasná najľudnatejšia krajina, Nemecko, príde za 50 rokov o 12 mil. občanov a v spolkových krajinách bude žiť len niečo viac ako 70 mil. ľudí.

Komisia varuje, že takéto očakávania sú zlou správou pre rozpočet verejných financií a ekonomiku. Hovorkyňa EK pre novinárov o očakávanom jarme povedala: „Znepokojuje nás otázka, či budú členské krajiny schopné platiť výdavky spojené so starnutím“ populácie. Podľa nej je starnutie rovnakou výzvou ako globalizácia, a obdobnou hrozbou ako  klimatické zmeny. Bude si vyžadovať, aby členské krajiny prispôsobili rozpočty verejných financií, zvyšovali mieru zamestnanosti a reformovali systémy dôchodkov, zdravotnej starostlivosti a dlhodobej opatery.

Riešením môže byť imigrácia, ako to vidieť na príklade Veľkej Británie. Na druhej strane, väčšina európskych krajín je skeptická voči otvoreniu dverí pracovnej sile zo zahraničia. V súčasnosti sa na úrovni EÚ diskutuje o spoločnom „Pakte o imigrácii a azyle.“ Patronát nad vyjednávaniami prevzalo súčasné Francúzske predsedníctvo. Hlavným zámerom je harmonizovať imigračné pravidlá a zamedziť čoraz sa zvyšujúcemu prílivu migrantov na starý kontinent.