Štatistiky jednotlivých regiónov EÚ

Krátka správa

Štatistická agentúra Eurostat zverejnila tohoročnú správu o socio-ekonomických ukazovateľoch jednotlivých európskych regiónov.

Správa zahŕňa 268 regiónov 27 členských krajín EÚ. Poskytuje prehľad o výške HDP, počte obyvateľov, produktivite práce, miere zamestnanosti a nezamestnanosti vo viacerých kategóriách, miere využívania inovácií a nových technológií v regióne a podobne.

Slovenské regióny si v porovnaní s minulým rokom v miere rastu HDP polepšili. Na druhej strane sa však východ krajiny umiestnil na poprednej priečke v rebríčku nezamestnanosti.

Pomerne dobre sa darilo Bratislavskému samosprávnemu kraju. Dostal sa medzi regióny s najvyššou mierou zamestnanosti žien vo vekovej kategórii 15 – 64 rokov. Naopak región Východné Slovensko sa v tomto ohľade umiestnil medzi skupinou s najmenšou mierou a dosiahol hodnotu len 45%. Bratislava a Východ sa obdobne umiestnili aj z hľadiska podielu ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

Bratislavčania majú podľa výpovedí respondentov veľký problém nájsť si vhodné ubytovanie za primeranú cenu. Naopak Košičania v tomto problém takmer vôbec nevidia.

Viac informácií v správe Eurostatu.