Stratégia pre zamestnanosť mladých sa dostala pod paľbu kritiky

Špecializované programy EÚ podporujú cezhraničnú dimenziu vzdelávania

Cieľom iniciatívy Komisie je odhaliť potenciál mladých ľudí potrebný na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Okrem toho má pokrývať oblasti týkajúce sa mladých v rámci politík stratégie Európa 2020.

Iniciatíva sa zameriava na tri hlavné oblasti – vzdelávanie, mobilitu pre štúdium a prácu a zamestnanosť. V súčasnosti je bez práce 20,9 % mladých ľudí v EÚ. Ešte v marci 2008 to bolo 14,7 %.

„Nájsť si zamestnanie je hlavným predmetom obáv miliónov mladých Európanov. Iniciatívou Mládež v pohybe sa vytvorí nový impulz na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni na zlepšenie podpory pre mladých ľudí, aby si mohli nájsť prácu, zarobiť si na živobytie a uskutočňovať svoje plány,“ uviedol komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Nejednoznačná stratégia

Podľa Strany európskych socialistov (PES) Komisia nedokázala vytvoriť stratégiu boja proti nezamestnanosti mladých. „Kríza osobitne tvrdo zasiahla mladých ľudí  ak Európska komisia nevytvorí jasnú stratégiu ako to vyriešiť, riskujeme, že stratíme celú generáciu pre nezamestnanosť a chudobu,“ uviedol šéf socialistov Poul Nyrup Rasmussen, ktorý vyzval exekutívu, aby vytvorila garančnú schému pre mladých, v rámci ktorej by v priebehu štyroch mesiacov od dokončenia školy buď dostali zamestnanie, alebo možnosť ďalej sa vzdelávať.

„Pracovný trh pre mladých ľudí treba posilniť. Treba vytvoriť viac pracovných miest, vrátane pozícií šitých na mieru a tiež treba podporovať zamestnávateľov za zamestnávanie mladých. Stážisti potrebujú viac ochrany a to sa dá dosiahnuť prijatím minimálnych európskych štandárd,“ dodal.

Práca s členskými štátmi

Komisia zdôraznila, že väčšinu opatrení by mala dosiahnuť v spolupráci a s podporou členských štátov v rámci ich snahy o dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020. Zaistenie sociálnej kohézie naprieč celou EÚ nie je podľa komisárky pre vzdelávanie Androully  Vassiliouovej vôbec jednoduché.

Na programy súvisiace s iniciatívou je v súčasnosti vyčlenená miliarda eur a ďalších šesť miliárd pridá Európsky sociálny fond. Podľa kritikov stratégia Komisie neponúka žiadne nové nástroje financovania, len mikroúvery. V priebehu najbližších osem rokov by mladí mali mať možnosť získať okolo 45 tisíc pôžičiek v hodnote 500 miliónov eur, pokiaľ ich podporí Európska investičná banka. „Nepotrebujeme nové agentúry, môžeme využiť existujúce nástroje,“ tvrdí Vassiliouová.

Podľa aktuálnych prieskumov 40 % zamestnávateľov považuje za dôležité, ak uchádzač pracoval alebo študoval v zahraničí. Andor chce urgovať členské štáty, aby odstránili prekážky pre transfer grantov z jednej krajiny do druhej.

Medzi plánmi figuruje aj vytvorenie rebríčka podľa toho, nakoľko členské štáty budú schopné rušiť právne prekážky pre mobilitu v oblasti vzdelávania. Okrem toho chce Komisia do konca vytvoriť aj službu monitorujúcu voľné pracovné miesta pre mladých ľudí uvažujúcich o práci v zahraničí a napĺňať tak pozície dostupné v rámci schémy EURES.

Pozície:

Katarína Neveďalová, slovenská europoslankyňa zo skupiny socialistov (PES, SMER-SD), podpredsedníčka Mladých európskych socialistov (ECOSY), verí, že vzdelávanie a mladí ľudia by mali byť základom iniciatívy. „Európska komisia obmedzila študentov na budúcich pracovníkov, akademické obohatenia na profesionálne zručnosti a nezmienila sa o demokratizácii vzdelávania.“

Okrem toho dodala: „Mobilita môže byť kľúčovým faktorom pri rozvoji vzdelávania. Akcie, ktoré by posilnili mobilitu a rozvinuli kvalitu vzdelávania v iniciatíve chýbajú.“ Podľa jej slov treba lepšie využiť štrukturálne fondy na rozvoj vzdelávacej infraštruktúry v členských štátoch.

Predseda Európskeho fóra mladých Tine Radinja uvítal to, čo označil za oneskorené zameranie sa na mladých, aby sa zaistila hospodárska udržateľnosť v budúcnosti. „Naprieč celou EÚ sú mládežnícke organizácie aktívne v práci zameranej na sociálnu a ekonomickú integráciu mladých ľudí a v niektorých prípadoch pre nich dokonca vytvárajú pracovné pozície,“ uviedol Radinja. „Je čas uznať ich prominentnú úlohu pri rozvoji mladých a propagovať ich prácu.“