Súdny dvor proti francúzskemu obmedzovaniu Rumunov a Bulharov

Súd rozhodol (10.02.), že Francúzsko zlyhalo pri osvojovaní si prvkov legislatívy EÚ s ohľadom na najnovšie členské krajiny – Bulharsko a Rumunsko. Prípad zahŕňa právnikov, lekárov, zubárov a architektov. Európska komisia začala vyšetrovanie v októbri 2007.

Hovorkyňa ESD pre EurActiv povedala, že Francúzsko medzičasom prijalo legislatívu, ktorá sa týkala architektov. Právnici, lekári a zubári však boli stále obmedzovaní.

Súd Francúzsku nariadil, aby zaplatilo súdne trovy, no rozhodnutie nezrušilo pracovné obmedzenia, zdôraznila hovorkyňa. Pokiaľ sa niektorí bulharskí alebo rumunskí občania považujú za obete neférového zaobchádzania, nemajú nárok na odškodnenie. Hovorkyňa však zdôraznila, že tieto osoby na základe uznesenia súdu môžu žiadať o kompenzáciu na základe individuálnych súdnych procesov.

Niektoré bohatšie členské krajiny na západe Európy stále odopierajú prístup na svoj pracovný trh východoeurópskej pracovnej sile. Francúzsko, ktoré z ďaleka nepatrí medzi najviac obmedzujúce krajiny, otvorilo svoj trh pre všetky krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 v júli 2008, o rok skôr ako plánovalo. Väčšina prekážok pre občanov Bulharska a Rumunska však ostala v platnosti.