Konsenzus o „slušnej práci“

Krátka správa:

Oznámenie Komisie o „slušnej práci“ z 24. mája 2006 je v súlade s pracovnými štandardmi, definovanými Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Cieľom je podpora práva na participáciu v odboroch, sloboda kolektívneho vyjednávania, boj proti nútenej práci, detskej práci a moderným podobám otroctva.

Oznámenie Komisie sa usiluje ísť ďalej, než len po zaistenie minimálnych pracovných práv. Jasne stanovuje, ako podporovať slušnú prácu a spojením rozvoja s „hodnotami a princípmi konania a vládnutia, ktoré spájajú ekonomickú konkurencieschopnosť so sociálnou spravodlivosťou“.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že polovica pracujúcich na svete zarába menej než dva doláre na deň a polovica je bez sociálnych práv, komisár pre sociálne veci a zamestnanosť Vladimír Špidla povedal: „Poňatie slušnej práce pre všetkých je spôsobom boja proti týmto nerovnostiam; vyšší ekonomický rast nie je zárukou lepších pracovných miest a nižšej chudoby – ekonomický a sociálny pokrok musia ísť ruka v ruke.“

Komisár pre obchod Peter Mandelson k tomu dodal: „Obchod vytvára pracovné miesta a slušné pracovné miesta pomáhajú ľuďom dostať sa z chudoby. Ale obchod a sociálne politiky musia pracovať spolu, aby bolo zaistené, že ekonomický rast je založený na spravodlivosti a základných pracovných právach.“

Prvá konferencia na úrovni EÚ k efektívnej implementácii štandardov slušnej práce prostredníctvom vnútorných a vonkajších politík EÚ sa bude konať 4.-5. decembra.