Švajčiarom prekáža imigrácia zo štátov EÚ

Podobne ako inde v Európe aj vo Švajčiarsku rastú obavy z imigrantov. Kým vo Veľkej Británii prevláda strach z ekonomických migrantov z Bulharska a Rumunska, vo Švajčiarsku rezonuje najmä téma migrantov z Európskej únie.

Švajčiarsko sa pripravuje na februárové referendum, ktoré vyvolala nacionalistická Švajčiarska ľudová strana. Iniciatíva proti „masovej migrácii“ má za cieľ upraviť ústavu a zaviesť pre prisťahovalcov kvóty. Imigračná politika Švajčiarska je pritom naviazaná na voľný pohyb pracovných síl v EÚ a Európskom hospodárskom priestore.

Návrh Ľudovej strany má podľa rôznych zdrojov podporu až 36 %.

Vo Švajčiarsku dnes žije 1,8 milióna exulantov, z toho až 1,2 milióna z krajín EÚ. Rozdiel medzi európskou dvadsaťosmičkou a Švajčiarskom je zrejmý i z percenta nezamestnanosti. Podľa najnovších dát Eurostatu z januára tohto roku je miera nezamestnanosti v EÚ28 na úrovni 10,9 %, kým vo Švajčiarsku sú bez práce iba 3 % občanov. Krajina sa taktiež lepšie vyrovnáva s následkami finančnej krízy. Motiváciou pre migrantov sú aj značné platové rozdiely.

Predmet referenda vyvolal reakciu Európskej komisie. Komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor zámer kritizoval a pripomenul švajčiarsku závislosť na pracovnej sile z EÚ.

Švajčiarska vláda tiež apelovala na odmietnutie kvót v referende. Minister zahraničných vecí Didier Burkhalter sa obáva, že „schválenie tejto iniciatívy by ohrozilo dlho zavedené dvojstranné vzťahy s Európskou úniou“.

Hlavní ťahúni švajčiarskej ekonomiky ako napríklad výrobcovia liečiv Roche a Novartis, rovnako ako banky UBS a Credit Suisse, tradične hľadajú vysoko kvalifikovaných a špecializovaných pracovníkov za hranicami štátu.

Heinz Karrer z Economiesuisse v tejto súvislosti uviedol, že „ukončenie voľného pohybu osôb by malo zničujúce dôsledky na trh práce“.

Februárové hlasovanie je prvým z radu pripravovaných referend zameraných na obmedzenie prisťahovalectva. Environmentálna skupina Ecopop chce zaviesť strop populačného rastu prostredníctvom prisťahovalectva. Švajčiarsko bude tiež hlasovať o rozšírení dohody o voľnom pohybe osôb o Chorvátsko.

(EurActiv/Reuters)