Švédi chcú novú Lisabonskú stratégiu na škandinávsky spôsob

Pozadie:

Neformálne zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa (EPSCO) sa koná trikrát do roka na podnet predsedníckej krajiny EÚ. Záväzné rozhodnutia sú potom prijímané na formálnych stretnutiach Európskej rady, ktoré sú štyrikrát ročne v Bruseli alebo Luxemburgu.

Minulý týždeň sa európski ministri zodpovední za zamestnanosť a sociálne otázky stretli v Jönköpingu na úvodnom neformálnom zasadnutí Rady EPSCO.

Prioritami švédskeho predsedníctva v otázkach zamestnanosti a sociálnych záležitostí sú:

  • Plná zamestnanosť a viac inklúzie na pracovnom trhu.
  • Propagácia zdravého životného štýlu medzi európskou starnúcou pracovnou silou, najmä prostredníctvom smernice o mobilite pacientov, rozvoja eHealth a pokroku pri farmaceutickom balíku.
  • Zdôrazňovanie významu rodovej rovnosti pre ekonomický rast a zamestnanosť.

Otázky:

V centre pozornosti na minulotýždňovom stretnutí ministrov práce vo švédskom Jönköpingu boli spôsoby ako zabezpečiť zamestnanosť počas hospodárskej krízy. Cristina Husmarková Pehrssonová, švédska ministerka pre sociálnu bezpečnosť a Sven Otto Littorin, minister práce, vyjadrili spokojnosť nad priebehom zasadania a dosiahnutím konsenzu.

„Prijímaním aktívnych opatrení zabránime vylúčeniu z pracovného trhu a zvýšime participáciu pracovnej sily pri konfrontácii s výzvami, ktoré spôsobuje starnúca populácia,“ vyhlásili. Švédskym cieľom je do konca svojho polročného mandátu prijať novú európsku stratégiu pre rast a zamestnanosť na najbližších 10 rokov – „novú Lisabonskú stratégiu“.

Švédska iniciatíva povzbudila aj lídra Sociálnej platformy Connyho Reutera, ktorému vyhovuje, že Švédi venujú veľa pozornosti práve sociálnej dimenzii. Témy ako sociálna kohézia, solidarita a aktívna inklúzia podľa neho nebola dostatočnou prioritou predchádzajúceho českého predsedníctva.

Lisabonská agenda na švédsky spôsob

Švédi sa v mnohých smeroch snažia vytvoriť lisabonskú agendu na svoj obraz. Predsedníctvo vyzýva k „širokému konsenzu, že inklúzia na pracovnom trhu sa môže zvýšiť využitím nástrojov akými sú všeobecné princípy flexikurity a stratégie aktívnej inklúzie a rovnako prípravou na budúce pracovné miesta a zručnosti, vrátane celoživotného vzdelávania“. Ako jeden pozorovateľ pre EurActiv povedal, tieto opatrenia sú „všetky charakteristické pre švédsky prístup“.

Aj Conny Reuter s týmto názorom súhlasil, pričom zdôraznil, že tieto témy by mohli byť základom pri tvorbe európskej politiky v škandinávskych líniách. Švédsko je svetovým lídrom napríklad v otázkach rodovej rovnosti. V tomto smere sa krajina zaviazala, že zhodnotí spôsoby ako v členských štátoch implementovať akčný plán OSN pre rodovú rovnosť.

Cieľom predsedníctva sú dve smernice – jedna pokrývajúca rovné zaobchádzanie so samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami a druhá zaoberajúca sa zdravím a bezpečnosťou tehotných zamestnankýň, nedávnych rodičiek či dojčiacich žien na pracovisku.

Reuter však upozornil, že švédske predsedníctvo môže byť úspešné pri tvorbe progresívnej sociálnej legislatívy na európskej inštituciálnej úrovni, no nemusí dokázať, aby ju prijali členské štáty na národnom leveli, podobne ako to dopadlo v prípade antidiskriminačnej smernice.