Švédi oživujú plány EÚ na vnútornú bezpečnosť

Pozadie:

Štokholmský program je navrhovaná legislatívna agenda švédskeho predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí na obdobie rokov 2009-2014.

Platnosť súčasnej agendy v tejto oblasti, Haagskeho programu, vyprší tento rok. Podľa švédskeho predsedníctva sa Štokholmský program zameriava na „definovanie rámca EÚ v oblasti spolupráce polície a colnej správy, záchranárskych služieb, spolupráce v oblasti trestného a občianskeho práva, azylovej, migračnej a vízovej polície.“

Zo spomínaných oblastí sa „najhorúcejším zemiakom“ pre Európsku úniu stala práve imigračná a azylová politika. Niekoľko krajín z oblasti Stredozemného mora (vrátane Malty a Talianska) svojich severných partnerov vyzvalo na zvýšenú spoluprácu.

Počas debaty na pôde EP v októbri 2009 liberálni členovia parlamentu švédsky návrh privítali, južné krajiny EÚ ho však opísali ako nedostatočný v otázke imigrácie. V novembri parlament švédsky plán schválil veľkou väčšinou. (EurActiv 26/11/09)

Konečný návrh programu predstavitelia Európskej komisie opísali ako najväčší pokrok svojho druhu v tejto oblasti.

Rovnaké stanovisko vyjadril aj britský člen parlamentu za socialistov Claude Moraes, ktorý povedal, že na rozdiel od svojich predchodcov z Tampere a Haagu pokrýva Štokholmský dokument „celú tematickú oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí“.

Moraes, ktorý sedí vo výbore priamo sa zaoberajúcom touto otázkou, EurActiv-u povedal, že verí v to, že Štokholm Európskej únii ponúka potenciálnu „zmenu v nástrojoch“, ktorá by „konečne mohla priniesť nejaký konkrétny pokrok“ v debate, ktorá predtým niekoľko rokov stagnovala.

Kontroverzné a politicky citlivé otázky imigračnej a azylovej politiky a základných práv a bezpečnosti spôsobili, že sa medzi členskými krajinami EÚ za posledné desaťročie vytvorilo niekoľko rozličných názorových skupín.

Zvýšený záujem EP záležitosti urýchli

Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti má Parlament v súčasnosti rovnaké zákonodarné práva v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí ako Rada EÚ. Moraes a niekoľko ďalších preto veria, že tento krok odblokuje množstvo kľúčových debát.

Predstaviteľ Komisie EurActiv-u povedal, že podľa neho sa vďaka väčšiemu zaangažovaniu Európskeho parlamentu v budúcnosti oveľa ľahšie dosiahne riešenie v kľúčových otázkach. Moraes tvrdí, že je to „skôr o istote ako o rýchlosti.“ Nezáleží na tom, ako veľmi budú tieto témy kontroverzné, „budeme schopní presadzovať zákony,“ povedal a dodal, že keď „sa táto záležitosť ukáže v celom svetle“ na demokratickom fóre EP, „malo by to pohnúť vecami.“

Štokholmský program, aj napriek svojej zámerne vágnej formulácii, začína mieriť správnym smerom, poznamenal zdroj z EK. Napríklad v spornej otázke zvýšeného počtu žiadateľov o azyl a nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sa pokúšajú do EÚ dostať cez oblasť Stredozemného mora, program uznáva potrebu podporiť FRONTEX – agentúru pre bezpečnosť vonkajších hraníc.

Tento krok by mal v konečnom dôsledku viesť k zvýšenému zdieľaniu lodí, lietadiel či personálu medzi členskými štátmi EÚ v reakcii na plavidilá plné ilegálnych imigrantov. Ide o niečo, čo v súčasnosti nápadne chýba, vyjadrili sa talianski členovia Parlamentu.

Štokholmský program identifikuje FRONTEX ako kľúčový komponet širšej stratégie na boj s nelegálnou imigráciou. Zároveň by však vyvíjať tlak na členské štáty, aby viac spolupracovali a Komisii by mal udeliť prostriedky na budovanie kapacít programu FRONTEX v Stredozemnom mori, verí Moraes. „Je na nás, aby sme zaplnili prázdne miesta,“ povedal.

Bližšie k azylovej politike EÚ?

Zatiaľ čo zdroje EK hovoria, že Komisia je so švédskym plánom spokojná, diplomatické zdroje EurAktiv-u povedali, že v skutočnosti je nespokojná s tým, že nenastal pokrok v oblasti vzájomného uznávania azylu – v oblasti, kde mnohé členské štáty váhajú s príliš rýchlym napredovaním.

Pri rozoberaní tohto bodu Kris Pollet z European Council on Refugees and Exiles (ECRE) povedal, že nedostatok vôle členských krajín na stanovenie ďalších pravidiel ochrany utečencov a na dosiahnutie Spoločného európskeho azylového systému sa v programe odráža pomocou „mnohoznačných formulácií používaných pri snahe o harmonizovanie azylovej legislatívy.“

Pollet sa vyjadril, že ECRE je „veľmi sklamané“ vágnym znením programu v tomto smere. Moraes zasa tvrdí, že konečný návrh kladie príliš veľa dôrazu na bezpečnosť a kontrolu v oblasti prekračovania hraníc, kontroly víz a zločinu.

Predovšetkým sa však program zameriava na práva občanov, čím sa táto téma stáva cieľom toho, aby sa európske občianstvo stalo „hmatateľnou skutočnosťou.“