Švédsko bude presadzovať inklúziu pri podpore pracovného trhu

„Naším cieľom je, aby EÚ z finančnej krízy povstala na silnej pozícii,“ povedal švédsky premiér Fredrik Reinfeldt, pri prezentovaní priorít predsedníctva EÚ, ktoré Švédsko preberie od 1. júla. Počas svojho prejavu pred parlamentom (Riksdag) vyhlásil, že Európa nedokáže pracovné miesta vytvoriť komunikáciami, reguláciami a smernicami z Bruselu, ale zavedením krátkodobých prokatívnych opatrení na zachovanie zamestnanosti a prevenciu dlhodobej nezamestnanosti, pričom sa však treba vyhnúť protekcionistickým tlakom.

„Čo Európa dokáže z dlhodobého hľadiska je reformovať, adaptovať a modernizovať,“ dodal.  

Sociálna inklúzia – srdce švédskej agendy zameranej na obnovu

V apríli nezamestnanosť dosiahla desaťročné maximum 8,6 % a podľa predpokladov by mala do konca rok presiahnuť 10 %. Švédske predsedníctvo chce teda zamedziť súčasnému vývoju a nájsť únikovú stratégiu.

Škandinávske krajiny míňajú na politiku aktívneho pracovného trhu oveľa viac ako ostatné európske krajiny. Investujú do vzdelávacích programov, podpory zamestnanosti a integrácie hendikepovaných ľudí do práce. Aktívny pracovný trh pomáha nezamestnaným nájsť si prácu a zvýšiť kvalifikáciu v čase nezamestnanosti. Cieľom je zabezpečiť, aby prechod od starej práce a novú pozíciu bol taký krátky, taký jednoduchý a taký produktívny ako je to len možné.

Švédsko bude hlásať svoje overené praktiky, aby sme sa vyvarovali starých chýb

Švédsko spolu s Dánskom sa zaraďuje na popredné v napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie. Obe krajiny dokazujú, že je možné skombinovať konkurencieschopný trh s vysokými daňami a sociálnou starostlivosťou.

Opatrenia na podporu zamestnanosti prijaté od začiatku krízy sa spoliehajú na rýchly nástup obnovy.

Schémy na ochranu pracovných pozícií ako obmedzenie pracovného času, sú podľa analytikov zhubné pokiaľ recesia bude trvať dlhšie. Firmy upozorňujú, že pokiaľ sa hospodárstvo nezačne dvíhať na jeseň, budú masívne prepúšťať. To by mohlo spôsobiť návrat k starému systému predčasného dôchodku a podpory v práceneschopnosti, aby sa zamedzilo rastu nezamestnanosti.

„Obe takéto cesty sú drahé a kontraproduktívne,“ tvrdí Barbro Carlqvistová zo švédskeho ministerstva práce. „Aby sme sa vyhli chybám z minulosti, treba spôsoby ako odísť z pracovného trhu nahradiť prístupom k príležitostiam pre tých, ktorí môžu a chcú pracovať,“ dodala.

Okrem inklúzie je podľa švédskeho predsedníctva dôležitý aj aktívny systém sociálneho zabezpečenia. Starnúca populácia núti členské štáty zintenzívniť efektívne reformy zamerané na podporu práce a zamestnávania starších ľudí a tiež tých s obmedzenou pracovnou schopnosťou, poznamenala Carlqvistová.

„Takéto opatrenia zaistia dlhodobú udržateľnosť verejných financií, zabezpečia efektivitu, adekvátnosť a kvalitu systému sociálnej starostlivosti a podporia sociálnu inklúziu,“ uzavrela.