Tesná väčšina Európanov považuje imigráciu za obohacujúcu

foto: Prisťahovalec stojí pred policajtmi počas protestu, Taliansko. Zdroj: TASR

Spolu s prieskumom Eurobarometer zverejnila Európska komisia aj správu o vývoji v oblasti prisťahovalectva a azylu za rok 2011. Z nej vyplýva, že v EÚ žije asi 20,2 mil. imigrantov, čo predstavuje 4 % populácie EÚ a 9,4 % z odhadovaného celkového počtu migrantov na svete. Pre porovnanie migranti v Kanade predstavujú podiel na populácií 21,3 % a celosvetovo 3,4 %. V USA je to podiel na populácii 13,5 % a celosvetovo 20 %.

Najviac imigrantov pochádza z Turecka (2,4 mil.), Maroka (1,8 mil.) a Albánska (1 mil.).

Európske inštitúcie zamietli v minulom roku vstup približne 343 000 osobám, čo je pokles o 13 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zároveň členské štáty nariadili 190 000 osobám povinnosť opustiť územie EÚ. Ide o pokles o 15 %.

V minulom roku bolo podaných o niečo viac ako 302 000 žiadostí o azyl, čo síce predstavuje v porovnaní s rokom predtým nárast, ale napríklad v roku 2001 to bolo až 425 000 žiadostí.

Ďalší údaj sa týka schengenských víz, ktorých bolo udelených približne 12,7 mil. Väčšina z nich občanom Ruskej federácie (40,7 %), za ňou nasleduje Ukrajina (8,7 %), Čína (8,1 %) a Turecko (4,7 %).

Výročné správy o prisťahovalectve a azyle sa vypracúvajú na základe žiadosti, ktorú vzniesla Európska rada pri prijímaní Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle v roku 2008. Tohtoročná správa je už treťou správou.

Migrácia demografiu nerieši

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer si dve tretiny (68 %) Európanov myslí, že legálni prisťahovalci by mali mať rovnaké práva ako vlastní občania daného štátu. Zo Slovákov si to myslí 60 %.

Viac ako polovica (53 %) respondentov považuje prisťahovalectvo za hospodárske a kultúrne obohatenie Únie. Na Slovensku je to len 37 %.

Na druhej strane len 42 % respondentov súhlasí s tým, že demografické problémy sa vyriešia aj podporou pracovnej migrácie z nečlenských krajín. Väčšia časť (46 %) je proti.

Slovensko vníma v porovnaní s priemerom EÚ, lepšie ako imigráciu z mimo EÚ, voľný pohyb v rámci EÚ. 75 % Slovákov považuje cestovanie v rámci EÚ bez hraničných kontrol za dôležité. Európsky priemer je 67 %.

Pozície:

„Údaje, ktoré správa obsahuje a výsledky prieskumu verejnej mienky podporujú názor Komisie, že EÚ potrebuje silnú a koherentnú migračnú politiku, ktorá dokáže riešiť krátkodobé aj dlhodobé potreby. Musíme zaistiť účinné riadenie našich vonkajších hraníc, chrániť voľný pohyb v EÚ, poskytovať skutočnú ochranu tým, ktorí ju potrebujú, a zároveň vytvoriť možnosti pre legálnu migráciu a mobilitu,” povedala komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.