“Lepšia regulácia” stojí životy, tvrdia odbory

zdroj: ETUC

Európska konfederácia odborových (ETUC) tvrdí, že každoročne zomrie v EÚ na rakovinu, ktorej vznik sa spája s výkonom práce, 150 tisíc ľudí.

Podľa odborov Komisia v roku 2013 zastavila prácu na definovaní limitov vystavovania pracovníkov chemickým látkam spôsobujúcim rakovinu.

Doteraz boli definované len limity pre expozíciu pracovníka pre tri karcinogénne a mutagénne látky.

„Na opatrenia na ochranu pracovníkov pred rakovinou a problémami s plodnosťou sa nahliada ako na ‘byrokraciu’ a označuje sa ako takzvaná ‘zbytočná záťaž’ pre priemysel,“ tvrdí generálna tajomníčka ETUC Bernadette Ségol.

„Je to hanebné.“

ETUC požaduje právne záväzné limity pre zoznam 50 najtoxickejších chemikálií s odôvodnením, že vedú k vzniku rakoviny a k problémom s plodnosťou.

Žiadajú urýchliť prácu na smernici o karcinogénoch a mutagénoch v práci a rozšíriť zoznam rizikových chemických látok.

„Som za lepšiu reguláciu, ale tento prístup redukuje ľudský život na ďalšiu položku v zozname nákladov, rovnako ako energie či suroviny. Prvý podpredseda EK Frans Timmeramns nedávno povedal, že lepšie regulácia neznemená dereguláciu alebo znižovanie štandardov, preto dúfam, že bude ochotný priať opatrenia na ochranu pracovníkov pred rakovinou,“ hovorí Ségolová.

Zdroj z okolia prvého podpredsedu Fransa Timmermansa v stredu omietol obvinenia, že jeho kabinet združuje alebo odkladá prácu na materiáloch o ochrane spotrebiteľov a verejnom zdraví.

„Je to niečo rezolútne odmietame. Nie je to pravda,“ komentoval pre EurActiv.com.

ETUC plánuje pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28. apríl) stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a komisárkou pre zamestnanosť Marianne Thyssen.