Učiteľské platy v Európe klesajú

Najviac postihnutí sú učitelia v Írsku, Grécku, Španielsku, Portugalsku a Slovinsku. Napríklad v Grécku poklesli platy učiteľov v posledných dvoch rokoch až o 30 %. Štáty siahli učiteľom okrem platov aj na rôzne príplatky.

Správa Európskej komisie poukazuje tiež na to, že len v štyroch štátoch sa platy od roku 2010 zvýšili a to v Českej republike, Poľsku, na Islande a na Slovensku.

Slovenskí učitelia zorganizovali 13. septembra jednodňový štrajk a plánujú ďalší. Požadujú minimálne 10% zvýšenie svojich platov.  

„Platové a pracovné podmienky učiteľov by mali byť najvyššou prioritou, aby sa do tohto povolania prilákali a udržali v ňom tí najkompetentnejší,“ povedala k správe Androulla Vassiliouová, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

V správe sa tiež píše, že len polovica európskych štátov odmeňuje učiteľov aj na základe ich výsledkov a výsledkov ich študentov. Slovensko k týmto krajinám nepatrí.

Taktiež v Európe platí, že maximálny plat učiteľov s dlhoročnou praxou je vo všeobecnosti dvojnásobný v porovnaní s minimálnym platom začínajúcich učiteľov.

„Prilákanie najlepších učiteľov však nie je iba o plate. Je tiež nevyhnutné, aby boli pracoviská dobre vybavené a aby sa učitelia mohli podieľať na modernizácii učebných osnov a na vzdelávacích reformách,“ myslí si Vassiliouová.

Podľa celosvetového prieskumu platov a pracovných podmienok WageIndicator, nemusí spokojnosť s platovým hodnotením odrážať celkovú spokojnosť v práci. Napríklad v krajinách ako Nemecko, Holandsko, či Belgicko je so svojou prácou spokojných viac ako 60 % učiteľov, kým spokojnosť s platmi sa tu pohybuje len okolo 30 %.

V Českej republike je s prácou spokojných 57 % učiteľov a s platom 21 % opýtaných. „Na Slovensku je priemerná mzda učiteľov ešte o 25 % nižšia ako v ČR, čo negatívne vplýva na spokojnosť učiteľov s platovými podmienkami,“ hovorí Martin Kahanec zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce.