Úspechy kohéznej politiky

„Som presvedčená o potrebe demonštrovať jasnejšie výkon, pridanú hodnotu a výsledky Kohéznej politiky. Vyzývam členské krajiny aby sa viac zapojili, aby prebrali väčšiu zodpovednosť za hodnotenie“, vyhlásila komisárka Danuta Hübner pred konferenciou „Európska kohézna politika ako faktor rastu a konvergencie“, vo Varšave.

Komisia odhaduje, že kohézna politika pomôže v tomto programovacom období (2007-2013) vytvoriť dva milióny pracovných miest v EÚ-12, Španielsku, Grécku, Portugalsku a Írsku. Prispeje tiež výrazne k zvýšeniu HDP – od asi 2,5% v Írsku po až 9% v Českej republike.

V predchádzajúcich rokoch boli najväčšími beneficientmi kohéznej politiky Grécko, Španielsko, Írsko a Portugalsko. V rokoch 2000-2006 sa vďaka nej podarilo v EÚ vytvoriť asi 570 000 pracovných miest, z toho 160 000 v desiatich nových členských krajinách.