V Británii možno sprísnia imigračné zákony

Vyhovieť dopytu po vysokokvalifikovanej pracovnej sile na domácich pracovných trhoch prostredníctvom kontrolovanej imigrácie patrí medzi dlhodobé priority EÚ. Zároveň ide však aj o jednu z najcitlivejších politických otázok Únie.

Vo svojej správe ohľadom imigračného systému, ktorý zaviedli v novembri, aby vyplnili nedostatky na pracovnom trhu, MAC odporúča, aby sa zvýšili minimálne platové úrovne pre kvalifikovaných migrantov a tým sa zamedzilo podceňovaniu pracovníkov z EÚ.

Okrem toho požaduje, aby zamestnávatelia zdvojnásobili čas, počas ktorého ponúkajú voľné pracovné pozície v rámci Veľkej Británie. V súčasnosti ich inzerujú dva týždne a potom v prípade nezáujmu doma začnú hľadať v zahraničí.

„Pracovnému trhu by prospelo, keby od kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ požadovali vyššie štandardy,“ povedal predseda výboru profesor David Metcalf, ktorý tvrdí, že celkový systém funguje dobre. Upozornil však, že akékoľvek pozitívne hodnotenie mechanizmu môže byť bezcenné pokiaľ sa nedokáže, že imigranti nevytláčajú domácu pracovnú silu.

Debaty o imigrácii sa zintenzívnili po prudkej kontrakcii, ktorá zasiahla britský pracovný trh vplyvom hospodárskej krízy. „Selektívna imigrácia prostredníctvom bodového systému, ktorá preferuje kvalifikovaných pracovníkov, je životne dôležitá, aby Veľká Británia bola aj naďalej vhodným miestom pre podnikanie a investície. Napriek tomu je podstatné vyhnúť sa odsunutia kvalifikovaných Britov,“ vysvetlil Metcalf.  

Toryovci sa vysmievajú z imigrácie mimo kontroly

Britský minister vnútra Lord West odpovedal na správu tvrdením, že vládny bodový systém sa v praxi osvedčil ako silný a flexibilný nástroj pri napĺňaní očakávaní britskej pracovnej sily a podnikov v súčasných zmenených hospodárskych podmienkach.

Konzervatívna opozícia však poukazuje na jeden veľký nedostatok spomínaného spôsobu – nie je stanovený limit počtu udelených povolení. „Práve preto verejnosť imigračnému systému nedôveruje a považujú ho za vymknutý spod kontroly,“ tvrdia konzervatívci.

„Konzervatívna vláda by vytvorila ročný limit, takže Británia by mohla pokračovať v získavaní tých, ktorí môžu pomôcť našej ekonomike. A to bez priveľkého tlaku vyvinutého na naše základné verejné služby,“ uzavrel hovorca Damian Green.