V Estónsku sa bude vzdelávať 8.500 dospelých

Európsky sociálny fond (ESF) poskytne takmer 380 tis. eur na dodatočné vzdelávanie 8.500 Estóncov. Tamojší minister školstva, Tonis Lukas, oznámil schválenie štátneho nariadenia Ministerstva školstva pre vzdelávanie dospelých na konci júla 2008.

Do projektu sa budú môcť zapojiť tí občania, ktorí nemajú možnosť celoživotne sa vzdelávať na univerzite a súčasne si z vlastných prostriedkov nemôžu dovoliť zaplatiť komerčný vzdelávací kurz alebo školenie. Školenia financované z programu ESF „Profesionálny tréning dospelých vo vzdelávacích inštitúciách pre zamestnanie“ sa zamerajú najmä na zvyšovanie počítačových zručností, zlepšenie schopnosti komunikovať na verejnosti a výučbu cudzích jazykov.

Úroveň dodatočného vyššieho a celoživotného vzdelávania v Estónsku je hlboko pod európskym priemerom. Hoci je trend v posledných rokoch čoraz pozitívnejší, vyššie vzdelanie alebo odborné školenie absolvovalo len 11,6% populácie.

Ministerstvo školstva a estónska vláda rozhodli, že z prostriedkov ESF sa budú organizovať školenia v 37 inštitúciách vyššieho vzdelávania v celej krajine. Celkovo sa uskutoční 618 školení, z ktorých každé bude dotované 33 vyučovacími hodinami.