V EÚ je 5 miliónov obéznych detí

5 miliónov detí v EÚ trpí nadváhou

Pozadie

Počas mini plenárneho zasadnutia EP v Bruseli 31.  januára a 1. februára sa prerokovávala aj iniciatívna správa o zdravej výžive a prevencii obezity.

“Tempo rastu fenoménu obezity v EÚ je rovnaké, ako v USA na začiatku 90. rokov”, konštatuje schválená správa, ktorá tiež uvádza, že sociálno-ekonomický vplyv chorôb spojených s problémami nadváhy už predstavuje 4 až 7 % celkových výdavkov členských štátov na zdravotníctvo.

Otázky:

  • Obezita: politická priorita?

Správa žiada, aby zdravé stravovanie a boj proti obezite sa stal politickou prioritou EÚ a jej členov. Členským krajinám v tejto súvislosti okrem iného odporúča, aby oficiálne uznali obezitu za chronickú chorobu, predišli všetkým formám diskriminácie obéznych ľudí a aby im zabezpečili prístup k primeranej liečbe. Za “krok správnym smerom” označuje text objavujúcu sa tendenciu potravinárskeho priemyslu zameranú na zavedenie nutričného označovania nápojov a potravín.

  • Informovanie spotrebiteľov od detstva

EP sa domnieva, že každá politika prevencie obezity musí byť zameraná na všetky obdobia veku, “od prenatálneho obdobia až po pokročilý vek”, pričom osobitnú pozornosť podľa poslancov je potrebné venovať detským stravovacím návykom.

Škola musí nabádať deti na rozvoj ich chutí, podporovať pravidelnú telesnú aktivitu a zdravý životný štýl. Mechanizmy na túto podporu má vypracovať podľa EP Komisia. Členské štáty majú zas poskytnúť dostatok finančných prostriedkov na školské stravovanie a umožniť tak školám “podávať čerstvé jedlá, vyrobené najlepšie z ekologického alebo regionálneho poľnohospodárstva”. V školách majú tiež zabezpečiť “dostatočné vybavenie umožňujúce deťom venovať sa športom a telesnej aktivite”.

  • Potravinársky priemysel

EP v správe žiada výrobcov nealkoholických nápojov v EÚ, aby “bezodkladne realizovali záväzky, ktoré prijali 20. decembra 2005 v rámci svojho etického kódexu, najmä záväzok obmedziť svoje komerčné aktivity na základných školách” a uvádza, že rozmiestnenie (ak je povolené) predajných automatov na školách musí byť “v súlade s pravidlami zdravej výživy”.

  • Reklama, médiá a zdravá výživa

Parlament odsudzuje časté opakovanie a intenzitu kampaní na tzv. “detské potraviny” – takéto obchodné praktiky nepodporujú zdravé stravovacie návyky. Poslanci sa domnievajú, že by mali byť riadené prostredníctvom európskej smernice „Televízia bez hraníc“. Z týchto úvah by nemali byť vynechané ani nové formy reklamy, napríklad sms správy, sponzorovanie ihrísk, či on-line hry.

Európska komisia a európsky mediálny priemysel musia podľa europoslancov tiež uzavrieť tzv. „džentlmenskú dohodu“, aby do tvorby médií (televízia, rozhlas, kino, internet a videohry) boli zaradené informácie týkajúce sa zdravia a oddychu, dôležitosti športových aktivít a konzumácie ovocia a zeleniny pre zachovanie dobrého zdravotného stavu.

Správa spomína aj nariadenie týkajúce sa výživových a zdravotných tvrdení na potravinách, ktoré podľa EP spotrebiteľom konečne umožní získať pravdivé, spoľahlivé a konzistentné informácie o výživových vlastnostiach potravinárskych výrobkov, a to najmä tých, ktoré obsahujú väčšie množstvo cukru, soli a niektorých tukov.

  • Lotyšsko príkladom

Od 1. novembra 2006 začal platiť v Lotyšsku na všetkých štátnych školách a v materských škôlkach zákaz predaja potravín, nápojov a pochútiek obsahujúce umelé aditíva, ako sú farbivá, chuť zvýrazňujúce látky, konzervačné prísady, aminokyseliny a kofeín. O zákaze rozhodol ešte koncom augusta 2006 lotyšský parlament v rámci uplatňovania štátnej politiky pre zlepšenie detskej výživy. Nariadenie sa týka aj potravín s vysokým obsahom soli a cukru.

  • Komisia oceňovala súkromný sektor

V novembri 2006 získali od komisára pre zdravotníctvo EÚ – Markosa Kyprianou ocenenie viaceré súkromné firmy. Pardoxne sú to ich produkty, ktoré označujú odborníci v štúdiách, že sa podieľajú na náraste nezdravých stravovacích návykov.

Patrilo medzi ne 9 spoločností produkujúcich nealko nápoje (združených v UNESDA), vrátane Coca-Coly and PepsiCo – tie sa zaviazali nešíriť reklamu na svoje výrobky vo vekovej skupine detí do 12 rokov; McDonald’s za záväzok sprístupniť nutričné informácie na svojich obaloch; Unilever za prísľub zmeniť zloženie svojich výrobkov; Kraft foods nebude uplatňovať marketing u detí na tie výrobky, ktoré nespľňajú určitý nutričný profil.

McDonald´s, ako informovala EurActiv jeho hovorkyňa tieto informácie uvádza na obaloch už od augusta 2006 a považuje to za veľmi prospešnú iniciatívu.