V EÚ sa mobilizujú zástanci voľnej nedele

Okrem výnimiek zo štandardnej (48-hodinovej) dĺžky pracovného času sa v súvislosti s revíziou smernice pravidelne objavuje aj otázka nedele ako povinného voľného dňa odpočinku pre všetky zamestnania, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná. V Bruseli najnovšie vznikla z iniciatívy odborov, občianskych združení, kresťanských spoločenstiev a cirkví Európska aliancia za nedeľu.  

"V najbližších mesiacoch sa bude v Bruseli rozhodovať o revízii smernice o pracovnom čase. Voľná nedeľa je dôležitá nielen z pohľadu dôstojných pracovných podmienok, ale zároveň vytvára priestor pre budovanie rodinných vzťahov, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi. Členmi Európskej Aliancie za nedeľu sú stovky organizácií z celej Európy. Takéto veľké spoločenstvo nie je možné prehliadať pri tvorbe zákonov," uviedla europoslankyňa Anna Záborská (KDH, Európska ľudová strana), ktorá patrí medzi zakladajúcich členov aliancie.

Za Slovensko sa založenia aliancie zúčastnili aj Stanislav Trnovec, predseda Klubu mnohodetných rodín, a Peter Novoveský, predseda občianskeho združenia Aliancia za nedeľu – Slovensko. Medzi členov zo Slovenska patrí aj Slovenská sieť proti chudobe. Vzniku aliancie predchádzala Prvá európska konferencia na ochranu nedele bez práce, na ktorej sa v marci 2010 v Európskom parlamente.

Podporovatelia iniciatívy okrem iného argumentujú tým, že nedeľa je v európskej legislatíve definovaná ako deň voľna pre deti a mládež ako aj faktom, že pre verejné inštitúcie, vrátane tých európskych je nedeľa tiež dňom pracovného pokoja. 

Zástanci tiež tvrdia, že firmy (predovšetkým obchodné reťazce), ktoré napríklad v Rakúsku dodržiavajú voľnú nedeľu majú svoje prevádzky v postkomunistických štátoch otvorené aj v tento deň. Pôvodná smernica o pracovnom čase z roku 2003 hovorila o povinnom minimálnom oddychu pracovníka, ktorý by mal v prinícpe zahŕňať nedeľu. Európsky súdny dvor v roku 1996 toto ustanovanei zrušil, pretože tvrdil, že Komisia dostatočne nezdôvodnila, prečo nedeľa ako voľný deň prospievia zdraviu viac ako ktorýkoľvek iný deň.

Aliancia preto dnes napríklad tvrdí s odvolaním  sa na vedecké štúdie, že práca v „atypickom čase“ má vplyv ma duševnú pohodu a teda komplexne chápané zdravie pracovníka. Sociálny rytmus spoločnosti predovšetkým nedeľu predurčuje na ako najvhodnejší deň nasociálnu interakciu, uvádza napríklad dopadová štúdia Deloitte pre Európsku komisiu. 

Nie je vylúčené, že sa otázka voľnej nedele v Európe bude predmetom Európskej občianskej iniciatívy, kde po vyzbieraní milióna podpisov a splnení špecifických podmienok môžu európski občania žiadať od Komisie, aby predložila legislatívny návrh.