V Európe sa dvíha vlna rasizmu

Hoci sa v istých smeroch postavenie menšín zlepšilo, existuje „čoraz viac náznakov verejnej akceptácie rasisticky motivovaných zločinov a zlého zaobchádzania s etnickými a náboženskými menšinami, dokonca aj v radoch polície a ostatných relevantných inštitúcií,“ konštatuje správa Európskej siete proti rasizmu (ENAR). Tomuto trendu zatiaľ nedokáže zabrániť ani Smernica o rasovej rovnosti, ktorej ustanovenia mnohé členské krajiny zatiaľ neprevzali do národných legislatív. Európska komisia už v roku 2007 vyzvala 14 krajín, aby dôkladne prebrali všetky antidiskriminačné opatrenia EÚ, inak môžu čeliť žalobe a sankciám.

Správa „demonštruje, že rasizmus je všadeprítomný, v EÚ dlhodobo pôsobiaci fenomén, ktorý má negatívny dopad na všetky aspekty života etnických a náboženských menšín,“ konštatuje Mohammed Aziz, prezident ENAR. Súčasne vyzýva predstaviteľov EÚ, aby „prijali spolupracujúci európsky prístup, ktorý bude riešiť otázku rasizmu.“

Európska verejnosť vníma imigrantov a migráciu „čoraz otvorenejšie negatívne.“ Dokonca i viacero politických strán začína hlásať myšlienky o zlých dopadoch prisťahovalectva na hospodárstvo členských krajín. Inými slovami, na migrantov sa začína pozerať ako na „občanov druhej kategórie,“ konštatuje ENAR. Hovorca organizácie dopĺňa, že ak sa má pohľad verejnosti zmeniť, je potrebné skoncovať so šírením „negatívnych historiek o migrácii.“

Náboženské a etnické menšiny čelia tlaku aj v dôsledku prísnej legislatívy, ktorej cieľom je ochrana pred terorizmom. Takéto zákony „stigmatizujú moslimské komunity a stavajú na jednu úroveň Islam s terorizmom,“ konštatuje hovorca ENAR.

Hoci národné legislatívy vo všeobecnosti pamätajú na menšiny a migrantov, „medzi politikou a impelmentáciou [existuje] priepasť.“ Nástroje pre sociálnu inklúziu preto nemôzu dosiahnuť svoj „úplný potenciál.“ Hovorca ENAR označil mnohé z politík za príliš „široké“ a vyzval vlády členských krajín, aby boli pri ich formulácii v budúcnosti adresnejšie.