Väčšina Slovákov si nemyslí, že Rómovia sú diskriminovaní

Zdroj: TASR

Naopak 39 % Slovákov uviedlo, že by malo z rómskeho spolužiaka v triede ich dieťaťa dobrý alebo skôr dobrý pocit.  

Výsledky Eurobarometru celkovo poukazujú na výrazne negatívnejšie vnímanie menšín na Slovensku ako je to v celoeurópskom priemere.

Podstatne menej ľudí na Slovensku v porovnaní so zvyškom Európy, si vie predstaviť v najvyššej voliteľnej politickej funkcii človeka iného etnického pôvodu ako je väčšina populácie, alebo inej sexualnej orientácie, ako je väčšinová. Prísnejšie vnímajú Slováci oproti občanom EÚ aj osoby s postihnutím a osoby staršie ako 75 rokov.

Väčšina slovenských respondentov (59 %), podobne ako tých európskych (53 %) si myslí, že spoločnosť môže mať z integrácie Rómov prospech. Na druhej strane tu panuje podstatne väčší pesimizmus ohľadom doterajších opatrení verejnej politiky.

67 percent opýtaných tvrdí, že doterajšie snahy o integráciu Rómov neboli účinné (45 % európsky priemer). Za účinné ich považuje len deväť percent slovenských respondentov (12 % európsky priemer).  

Napriek týmto postojom až 54 percent Slovákov nesúhlasí s názorom, že Rómom hrozí na Slovensku diskriminácia. 44 percent respondentov s týmto názorom súhlasí.

Naopak v Európe si až tri štvrtiny (75 %) opýtaných myslí, že Rómom hrozí diskriminácia a iba 18 % s tým nesúhlasí.

Ako najčastejšiu príčinu diskriminácie pri hľadaní zamestnania uviedli Slováci vek kandidáta, potom farbu pleti a etnický pôvod a na treťom mieste postihnutie. Európania najčastejšie uvádzali taktiež vek kandidáta, na druhom mieste vzhľad kandidáta a na treťom postihnutie.

Z prieskumu vyplynulo aj to, že väčšina respondentov nepozná svoje práva v prípade, že by sa stali obeťou diskriminácie (na Slovensku 51 %, v EÚ 48 %).