Vassiliou: Vzdelávanie je jedinou cestou proti chudobe Rómov

Miestni, vnútroštátni a európski politici a vedúci predstavitelia sa stretnú v piatok (4.4.) v Bruseli so zástupcami občianskej spoločnosti, aby prediskutovali pokrok v oblasti integrácie Rómov v celej Európe. Pôjde o prvý summit EÚ o Rómoch po tom, ako Komisia v roku 2011 zaviedla rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov.

Tohtoročné zasadnutie sa zameria na tri problémové oblasti týkajúce sa zlepšenia rómskej integrácie na lokálnej úrovni: zabezpečiť, aby politiky začleňovali na miestnej úrovni všetkých Rómov; pomôcť miestnym a regionálnym orgánom pri využívaní  eurofondov na podporu integrácie Rómov a zabezpečiť realizáciu integrácie aj v prístupových krajinách.

„Členské štáty musia konať, aby zlepšili každodenný život európskych rómskych komunít, pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie,“ uviedol László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Zo Slovenska by na summite mali vystúpiť europoslankyňa Edit Bauer, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák, riaditeľka Rómskeho inštitútu Klára Orgovánováa Martina Balogová z Krajskej asociácie rómskych iniciatív.

Vzdelávanie i mediácia

Európska komisia upozornila, že v členských štátoch vrátane Slovenska opúšťa približne 90 % rómskych žiakov školu predčasne a v niektorých krajinách chodí až polovica z rómskych detí do segregovaných škôl.

„Poskytovanie kvalitného vzdelávania pre všetkých je nielen otázkou ľudských práv. Je to jediná cesta von z chudoby a exklúzie pre milióny Rómov,“ uviedla pred summitom eurokomisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliou. „Považujem za neakceptovateľné, že v niektorých krajinách je asi polovica všetkých rómskych žiakov v špeciálnych školách. Musíme spojiť sily v boji proti segregácii a diskriminácii vrátane toho, že sa pozrieme na spôsob, akým sa školy financujú, zakladajú a prevádzkujú.“

Opatrenia na integráciu Rómov vo vzdelávaní sa spolufinancujú hlavne prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Z európskeho grantového programu PROGRESS sa tiež na Slovensku od januára 2013 do konca tohto roku realizuje projekt podpory čítania kníh v predškolskom veku, do ktorého je zapojených viac ako 300 rómskych matiek.

Okrem toho sa prostredníctvom programu ROMED, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou a Radou Európy, vyškolilo asi 1 300 rómskych mediátorov, ktorí napríklad povzbudzujú rómske rodiny k tomu, aby ich deti vzdelávali čo najdlhšie. Na Slovensku ho zastrešuje Rómsky inštitút.

Pre obdobie 2013 – 2014 Komisia na tento program vyčlenila sumu 1 milión eur, pričom špeciálny dôraz sa má klásť na podporu vplyvu žien v kontaktoch medzi rómskymi komunitami a miestnymi samosprávami a v úlohe mediátoriek pre mladé dievčatá.