Výzva pre pracovný trh – integrácia mladých ľudí

„Mladí ľudia sú dôležitým zdrojom obnovy spoločnosti, no pracovný trh ich nevyužíva efektívne,“ upozorňuje Komisia. Za najväčšiu hrozbu považuje rozdiely medzi pohlaviami a nezamestnanosť. Podľa Komisie mladí obsadzujú pozície, ktoré nevyžadujú kvalifikáciu a sú slabo platené. Mnohým z nich to znemožňuje prístup k sociálnym právam na základe Európskeho sociálneho modelu. Spôsobuje to, že tak odďaľujú svoju ekonomickú nezávislosť a zakladanie rodín.  

V stratégii Komisie figuruje:

  • Sada indikátorov ako analyzovať situáciu mladých ľudí v jednotlivých krajinách, čo umožní monitorovať efektivitu sociálnej inklúzie mladých.
  • Zamestnanosť mladých sa dá dosiahnuť len v prípade splnenia troch podmienok – koordináciou menovej, finančnej a mzdovej politiky, reformou pracovného trhu a zabezpečením individuálnej autonómie cez investície.

Hlavným cieľom Komisie je, aby pod vplyvom ťažkej súčasnej situácie mladý neprepadali presvedčeniu, že nová generácia začne upadať. „Treba redukovať ich pochybnosti a zvýšiť sebavedomie, aby vstúpili s rovnými nohami do dospelého života,“ uzatvára Komisia.