Web o rozdeľovaní eurofondov

„Systém finančnej transparentnosti“ je novým internetovým vyhľadávačom v databáze poberateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ. V rámci tzv. iniciatívy transparentnosti ho včera (2.10.) spustila Európska komisia. Návštevníkom umožňuje prístup k podrobnostiam o tom, kto poberá pomoc z eurofondov, ktorú administratívne zabezpečuje Európska komisia.

Webstránka poskytuje „kompletný, spoľahlivý, porovnateľný a k užívateľovi priateľský prístup k finančným údajom o grantoch, zmluvách a ostatných formách pomoci EÚ,“ hovorí komisárka Dalia Grybauskaité, ktorá má na starosti rozpočet. Vyhľadávač „umožňuje užívateľom jednoducho analyzovať a porovnávať informácie o prijímateľoch a politických oblastiach,“ konštatuje sa v stanovisku Komisie.

Návštevník má k dispozícii niekoľko kritérií pre vyhľadávanie, napríklad krajinu, útvar Komisie, objem finančných prostriedkov a podobne.

Komisia a jej útvary prerozdeľujú ročne prostriedky vo výške asi 10 mld. eur vo forme finančnej pomoci. Nová internetová stránka obsahuje údaje od začiatku súčasného rozpočtového obdobia, teda od roku 2007. V jej databáze sa nachádza zoznam asi 28 tis. poberateľov. Zoznam organizácií, ktoré dostali dotáciu v súčasnom roku, bude prístupný začiatkom roka 2009.

Komisár Siim Kallas, podpredseda EK zodpovedný za administratívu, audit a boj proti podvodom, hovorí: „Vždy sme tvrdili, že z programov EÚ musia získavať jednotlivci, firmy a občianska spoločnosť v 27 členských krajinách a mimo nich.“ Nová webová stránka umožňuje „každému občanovi EÚ skontrolovať všetko, čo chce a ako chce.“ Vytvára sa tak „veľmi efektívna formu spoľahlivosti,“ dodáva.

30. septembra 2008 bol spustený podobný portál, ktorý poskytuje informácie o platbách pre členské krajiny z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Národné vlády musia doplniť databázu o kompletné informácie o poľnohospodárskych platbách do 30. apríla 2009.