Za starostlivosť o príbuzných nemožno diskriminovať

Pod medzigeneračnou solidaritou sa okrem bežne chápaného významu v podobe systému sociálneho zabezpečenia v zmysle minimálneho dôchodku chápe aj fyzická starostlivosť o jednotlivcov v dvoch fázach života – na jeho začiatku, keď sa rodič stará o dieťa a na jeho konci, v starobe.

Európa čelí nelichotivému demografickému trendu. Podľa predpokladov Eurostatu, sa prirodzený prírastok EÚ zastaví v roku 2015 a v roku 2060 bude mať viac ako 65 rokov až 30% obyvateľov EÚ-27. V Európe je tiež veľký rodiel medzi chceným a skutočným počtom detí, konštatujú odborníci. Počet starších ľudí tak bude v spoločnosti narastať.

Na minulotýždňovom zasadnutí výboru pre práva žien a rodovú rovnosť jeho predsedníčka Anna Záborská (EPP-ED) prezentovala východiská svojej iniciatívnej správy o nediskriminácii na základe pohlavia a medzigeneračnej solidarite. Podľa nej, ak sa niekto ujme starostlivosti o svojich príbuzných v súčasnej dobe, nemal by byť za túto starostlivosť diskriminovaný.

Deti by podľa Záborskej nemali tráviť svoje detstvo len v predškolských zariadeniach a starí ľudia by nemali tráviť svoju starobu len v domovoch sociálnych služieb.

„Veľa sme v súvislosti s témou zosúladenia pracovného a rodinného života hovorili o predškolských zariadeniach o ich sprístupnení pre ženy, ktoré sa chce venovať aj kariére. Menej sme hovorili o starostlivosti o starých ľudí a demografické zmeny, ktoré vytvárajú novú spoločnosť“, povedala na pôde výboru.

Parlament by mal podľa europoslankyne „dať určitý návrh, určité riešenie ako nediskriminovať ľudí, ako ohodnotiť ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú, že sa budú starať o svoje deti či už je to otec alebo matka, alebo o svojich starých rodičov, prípadne rodičov.“ Ako konštatovala Anna Záborská, táto iniciatíva obvykle zlyháva na finančných otázkach a nedostatku prostriedkov.  

Europoslankyňa Edit Bauer (EPP-ED), členka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť sa obáva, že best practicies (osvedčené postupy) v medzigeneračnej solidarite nebudú stačiť pre zvládnutie výziev, ktoré predstavujú demografické zmeny.

Vo svetle nových demografických prognóz je podľa Bauer skôr žiaduca „radikálna zmena paradigmy“. Vylepšenia jednotlivých politík nebudú podľa nej stačiť. Pri stave ak sa každý zamestanec bude musieť starať o jedného nezamestnaného, bude miera závislosti taká vysoká, že tam už o intergeneračnej solidarite bude veľmi ťažké hovoriť, domnieva sa Bauer.

„Podľa môjho názoru bude potrebné zvážiť solidaritu medzi ekonomikou a spoločnosťou, kto bude znášať náklady na demografický vývoj ak vlády budú tak krátkozraké, že nebudú podporovať naozaj rodinnú politiku na zvýšenie pôrodnosti, na zlepšenie podmienok pre výchoých politík si jednoducho nevystačíme a budú v zásade bezvýznamné“, myslí si Edit Bauer.