Zabudnite na kvóty, potrestajte diskrimináciu

„Som presvedčená, že kvóty nie sú riešením, predovšetkým nie v krajine, kde prevažuje nepotizmus nad zásluhami a na najvyššie pozície by sa mohli dostať neadekvátne žeby, vybraté pre ich poslušnosť a nie kapacitu,“ povedala Boninová o svojom rodnom Taliansku.

Súčasná podpredsedníčka talianskeho senátu a bývalá komisárka EÚ pre humanitárnu pomoc by uprednostnila vytvorenie orgánu proti rodovej diskriminácii na základe smernice 2006/54/ES, ktorý by bol nezávislý na vládach a mal právomoc uvaľovať sankcie.

„Dobré zákony sú nevyhnutné, ale mala by existovať aj stála prax a podnecovanie rovnoprávnejšej a otvorenejšej kultúry,“ uviedla Boninová. Trvá na tom, že zastúpenie žien v politike je nedostatočné, pretože na rozhodovacích pozíciách stále vo veľkom dominujú muži.

Podľa senátorky by pomohlo aj vytvorenie vhodnej siete služieb, pretože ženy stále nesú väčšinu bremena povinností v rodine a domácnosti.

„Domáce povinnosti sú takmer úplne na ich ramenách, od starostlivosti o deti až po pomoc starším. Táto [sieť služieb] by sa mohla uskutočniť vďaka fondom získaných z nedávneho zvyšovania dôchodkového veku žien,“ zdôraznila.

„Je dobré si tiež uvedomiť, že pre emancipáciu európskych žien je tiež rozhodujúca dostupnosť pracovných síl v domácnosti z radov imigrácie, čo umožní, aby sa ženy sústredili na svoju kariéru. Tu by sme mali pamätať, že ženy imigrantky sa zúčastňujú na rodovej rovnosti,“ upozornila.

Okrem toho, by podľa Boninovej mali médiá, ktoré majú veľký vplyv na spoločnosť, prispieť k odstráneniu kultúry založenej na starých stereotypoch a tradíciách, ktoré už viac neexistujú.

„Bohužiaľ, zobrazovanie žien v talianskych médiách je stále veľmi stereotypné a obyčajne sa zabúda na ženy s kariérami, ktoré pracujú a prispievajú k ekonomickému rastu krajiny,“ uviedla.

Podľa bývalej europoslankyne a komisárky bola sa zmeny v Taliansku v posledných dvadsiatich rokoch spomalili: „Možno ženy uverili, že svoj boj vyhrali, čo ale nie je pravda, pretože dnes skutočne potrebujeme akceleráciu. V tomto zmysle by sme mali interpretovať demonštrácie žien vo februári, a tiež ďalšie iniciatívy ženskej spoločnosti,“ dodala.

Emma Bonino je jedinou Taliankou na zozname 150 najvplyvnejších žien podľa amerického magazínu Newsweek.

Celé interview v anglickom jazyku nájdete tu.