Zamestnanci EÚ si utiahnu opasky

Foto: waɪ.tiː / flickr

V aktuálnych štatistikách Eurostatu, ktoré sa týkajú odmien zamestnancov Únie na rok 2011, Komisia uvádza zníženie platov o 0,4 %. Pokiaľ zoberieme do úvahy hospodársku prognózu, ktorá hovorí o tom, že život v Bruseli zdražie približne o 2,4 %, potom sa kúpna sila úradníkov EÚ v nasledujúcom roku zníži o 2,8 %.

„Všeobecným trendom v členských štátoch je v súčasnosti znižovanie miezd, preto musíme znížiť i tie naše,“ uviedol úradník Komisie na včerajšom stretnutí s novinármi.

Mzda pracovníkov v inštitúciách Únie zahŕňa niekoľko faktorov. Pri ich výpočte sa berú do úvahy tak náklady na život v Bruseli, ako i zmeny kúpnej sily štátnych úradníkov v členských štátoch. Do konečnej čiastky sa však premieta príjem len štátnych zamestnancov v niektorých krajinách EÚ. Ide o Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko a Veľkú Britániu. Inými slovami, o najbohatšie štáty Únie, ktoré dokopy tvoria 76 % HDP EÚ. Mzda sa počíta za dvanásťmesačné obdobie začínajúce v júli.

Európski úradníci poberajú okrem vlastného platu ešte štedré bonusy a navyše sa nemusia obávať, že o svoje miesto prídu. Teraz však Komisia musela zohľadniť situáciu, ktorá v súvislosti s finančnou krízou núti členské štáty buď zmrazovať výplaty svojich zamestnancov alebo ich rovno znížiť. Z tohto dôvodu si do domáceho rozpočtu menej prinesú aj úradníci v Bruseli.

Škrty na výplatných páskach sa budú týkať bezmála 50 tisícok ľudí, nevyhnú sa im ani zamestnanci Európskeho parlamentu, Európskeho súdneho dvora a pracovníci novej diplomatickej služby.

Zamestnanci EÚ zdieľajú bolesť

„Úradníci EÚ zdieľajú bolestivé zníženie miezd so štátnymi zamestnancami v členských štátoch. Toto dokazuje efektivitu metódy, ktorá zaisťuje paralelu medzi kúpnou silou štátnych úradníkov na národnej úrovni a ich európskych kolegov,“ uviedla Komisia vo svojom včerajšom vyhlásení.

Členské štáty predkladajú Komisii vždy údaje o platoch vzťahujúcich sa na predchádzajúci rok, preto nastáva medzi príjmami jednoročné oneskorenie. Komisia pri oznámení zníženia platov však zdôraznila, že navrhnutá redukcia je skutočne len dočasná, pretože ešte musí prejsť previerkami štatistických úradov jednotlivých členských štátov.

„Hovoríme o najaktuálnejších číslach, ktoré Rada dostala. Môže ešte dôjsť ku zmene v prípade, že sa členské štáty rozhodnú prehodnotiť mzdy svojich štátnych zamestnancov v nasledujúcich mesiacoch,“ zaznelo na tlačovej konferencii.

„Tieto kroky uskutočňujeme, pretože nás o to krajiny EÚ požiadali. Nemáme na výber,“ komentoval úradník Komisie stav, keď „poklesy v platoch európskych úradníkov sú väčšie než škrty miezd v mnohých členských štátoch Únie“.

Pokiaľ sa skutočne v budúcom roku peňaženky zamestnancov Únie zúžia o navrhnutú čiastku, prepadne ich celková kúpna sila za obdobie 2004 – 2010 o 6 %.

Mzdy pri súdnych procesoch

Na metódu, ktorou sa vypočítavajú platy v Bruseli, zamieril svoju pozornosť aj Európsky súdny dvor. Tému výplatných pások Komisia riešila už v januári, kedy zažalovala členské štáty za to, že odmietli zvýšenie miezd euroúradníkov pracujúcich v inštitúciách a agentúrach. Išlo o spor, v ktorom Rada navrhovala zvýšenie miezd o 1,85 % a Komisia požadovala 3,7 % podľa výpočtov z tzv. Staff Regulations (pravidiel pre zamestnancov EÚ).

„Kritika metódy výpočtu bola spôsobená časovým meškaním vo výpočtoch platov zamestnancov národnej štátnej správy,“ uviedla Komisia vo svojom vyhlásení. Pred vlaňajšími vianočnými sviatkami to v Bruseli kvôli platom vrelo. Zamestnanci európskych inštitúcií vtedy hrozili štrajkom proti nevôli členských štátov zvýšiť ich príjmy.

Na otázku týkajúcu sa januárovej žaloby dostali novinári túto odpoveď: "Komisia nemá inú možnosť, ako dodržiavať to, čo je stanovené (pravidlá pre zamestnancov EÚ). Domnievame sa, že metóda výpočtu funguje. Je spravodlivá a vytvára porovnateľné čísla, ktoré majú členské štáty. To je dôvod, prečo sa budeme súdiť.“

Očakáva sa, že vypočúvanie prebehne 21. októbra, avšak k rozhodnutiu nedôjde skôr ako začiatkom budúceho roka. Pokiaľ súd rozhodne proti Komisii, potom nebudú potrebné žiadne ďalšie kroky a komisári budú nútení prijať znížené percentuálne zvýšenie na úrovni 1,85 %.

V opačnom prípade, pokiaľ sudcovia rozhodnú v prospech výkonného orgánu Únie, „čísla sa budú musieť upraviť“, uviedol úradník. „Pri plánovaní rozpočtu sme zistili, že máme dostatok prostriedkov, ak by sme prípad vyhrali,“ dodal.

Exekutíva v každom prípade preskúma výpočet miezd na rok 2012, kedy vyprší súčasný systém kalkulácie výplat.