Zamestnanosť by sa v roku 2010 mala zlepšiť

Zdroj: Bill Jacobus, www.creativecommons.org

V poradí piaty výročný prieskum European HR Barometer, ktorý každoročne analyzuje pozíciu ľudských zdrojov v korporátnej Európe, dáva rastu a zamestnanosti v EÚ pozitívnejšie vyhliadky, no zároveň varuje pred tvrdými podmienkami na pracovnom trhu.

Prieskum v taktovke Európskeho klubu pre ľudské zdroje (EChr) prebiehal od decembra do polovici januára. Napriek pozitívnejším predpovediam, 44 % firiem stále očakáva, že sa tento rok bude prepúšťať. Minulý rok to však hovorilo až 71 % opýtaných. Na druhej strane 20 % podnikov očakáva tvorbu nových pracovných miest, kým vlani to bolo len 8 %.

Vplyv krízy na výkon európskych firiem a verejných financií znamená, že pracovný trh bude aj naďalej nestabilný a potenciál rastu veľmi obmedzený. Ľudské zdroje ešte znepokojuje aj nedostatočná kvalifikovanosť európskej pracovnej sily.

Napriek vysokej nezamestnanosti je obrovský dopyt po vysokokvalifikovaných zamestnancoch, avšak jeden z troch Európanov v produktívnom veku má len obmedzené alebo žiadne formálne kvalifikácie. Účastníci prieskumu teda veľké nádeje vkladajú do novej stratégie pre rast a zamestnanosť, ktorá by podľa nich mala podporovať inovácie nielen vo výskume, ale aj vzdelávaní.